Apie EMCC

Europos pokyčių stebėsenos centras (EMCC) yra informacijos šaltinis, skirtas didinti supratimą apie pokyčius darbo, užimtumo, darbo vietų kūrimo ir restruktūrizavimo srityse. Jis fonde įkurtas 2001 m., užsitikrinus visapusišką Europos Parlamento, Europos Komisijos ir socialinių partnerių paramą.

Vaidmuo

EMCC misija – stebėti ekonominius ir socialinius procesus, kurie lemia pokyčių Europos darbo rinkose kryptį. Jis atkreipia dėmesį į technologijų, gamybos modelių ir reguliavimo vaidmenį atsižvelgiant į procesus pasaulio ekonomikoje. Konkrečiai EMCC

Prioritetinės sritys

Eurofound strateginėje pokyčių darbo rinkoje teminėje srityje EMCC veikla 2017–2020 programavimo laikotarpiu apima tris pagrindines potemes:

Tikslinė grupė

EMCC siekia teikti paslaugas užimtumo ir restruktūrizavimo srityse pagrindinėms Eurofound suinteresuotosioms šalims, įskaitant Europos socialinius partnerius, ES institucijas ir valstybių narių vyriausybes, taip pat politikos formuotojus ir praktikus.