ERM report 2012 – After restructuring: labour markets, working conditions and life satisfaction

Annual report
Paskelbtas
5 Lapkritis 2012
pdf
Formatai
Executive summary
Atsisiųsti

Įžanga

The ERM Report 2012 focuses on the consequences of restructuring for employees. It examines which employees lost their job at the onset of the economic crisis, which of them found a new job and how both job loss and subsequent re-employment impacted on their overall life sitRead more
The ERM Report 2012 focuses on the consequences of restructuring for employees. It examines which employees lost their job at the onset of the economic crisis, which of them found a new job and how both job loss and subsequent re-employment impacted on their overall life situation and satisfaction. It also looks at the impact on working conditions for employees who remain at the restructured firm. Both these studies, of those who lost their jobs and those who stayed at the restructured workplace, have never before been analysed by using common, EU-wide and representative, datasets. The report also provides an overview of recent restructuring using the ERM database. While restructuring cases reporting job loss have fallen since the peak of 2009, they still outnumber announcements of job gain. Several recent cases testify to serious problems in the once very promising alternative energy sector in Europe. The findings show that much of the recently announced job creation is in the hotels and retail sectors. 
Read less

Formatai

 • Ataskaita

  Puslapių skaičius: 
  110
  Nuorodos Nr.: 
  ef1261
  ISBN: 
  978-92-897-1096-1
  Katalogo Nr.: 
  TJ-31-12-912-EN-C
  DOI: 
  10.2806/41660
  Catalogue info

  ERM report 2012 – After restructuring: labour markets, working conditions and life satisfaction

  The ERM Report 2012 focuses on the consequences of restructuring for employees. It examines which employees lost their job at the onset of the economic crisis, which of them found a new job and how both job loss and subsequent re-employment impacted on their overall life situation and satisfaction. It also looks at the impact on working conditions for employees who remain at the restructured firm. Both these studies, of those who lost their jobs and those who stayed at the restructured workplace, have never before been analysed by using common, EU-wide and representative, datasets. The report also provides an overview of recent restructuring using the ERM database. While restructuring cases reporting job loss have fallen since the peak of 2009, they still outnumber announcements of job gain. Several recent cases testify to serious problems in the once very promising alternative energy sector in Europe. The findings show that much of the recently announced job creation is in the hotels and retail sectors.

  Formatai

 • Executive summary

  Nuorodos Nr.: 
  ef12611
  Catalogue info

  2012 m. ERM ataskaita. Darbo rinkos, darbo sąlygos ir pasitenkinimas gyvenimu po restruktūrizacijos - Santrauka

  Autorius (-ai): 
  Eurofound
  2012 m. ERM ataskaitoje daugiausia dėmesio skiriama restruktūrizacijos padariniams darbuotojams. Joje tiriama, kokie darbuotojai neteko darbo, prasidėjus ekonomikos krizei, kurie iš jų rado naują darbą, ir kaip darbo netekimas ir įsidarbinimas iš naujo paveikė bendrą jų padėtį ir pasitenkinimą gyvenimu. Joje taip pat analizuojama, kokį poveikį restruktūrizacija turėjo darbovietėje likusių dirbti darbuotojų darbo sąlygoms. Tokių netekusių darbo ir likusių dirbti restruktūrizuotoje darbovietėje tyrimų rezultatai bendru, visos ES reprezentacinių duomenų pagrindu lig šiol dar nebuvo analizuoti. Remiantis ERM duomenų bazės duomenimis, ataskaitoje taip pat pateikiama neseniai atliktų restruktūrizavimo procesų apžvalga. Nors nuo 2009 m., kada dėl restruktūrizacijos darbo neteko daugiausia darbuotojų, darbo vietų netekimo lygis sumažėjo, darbo netekimo atvejų vis dar yra daugiau nei naujų įsidarbinimo atvejų. Kai kurie pastarojo meto įvykiai liudija apie rimtas problemas kažkada buvusiame labai perspektyviame Europos alternatyviosios energijos sektoriuje. Faktai rodo, kad pastaruoju metu daugiausia darbo vietų sukuriama viešbučių ir mažmeninės prekybos sektoriuose.  Atsisiųsti PDF formatu: LT (pdf 40.62 Kb)

  Galima parsisiųsti 1 kalba

  Atsisiųsti

Part of the series

 • European Restructuring Monitor

  The European Restructuring Monitor has reported on the employment impact of large-scale business restructuring since 2002. This series includes its restructuring-related databases (events, support instruments and legislation) as well as case studies and publications.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Komentuoti