ERM Annual Report 2014: Restructuring in the public sector

Annual report
Atnaujinta
12 Kovas 2015
Paskelbtas
04 Kovas 2015
Formatai
 • Download full reportPDF
Executive summary in 22 languages

PDF

Įžanga

The European Restructuring Monitor’s annual report for 2014 explores the rapid transformation of the public sector in Europe since the onset of the financial crisis in 2008. Initially, employment expansion in the sector helped to stabilise Europe’s economy while the private sector suffered severe job losses. However, subsequent austerity measures (or fiscal consolidation) have brought in their wake widespread restructuring in the public sector. Hiring freezes have meant the public sector workforce has shrunk and become significantly older, with more female workers. Lack of job security means working in the public sector is no longer quite as attractive. More restructuring will undoubtedly occur, and it is vital that those involved in its planning develop a more forward-looking, anticipatory strategy, to soften the blow for those workers who leave and to enhance conditions for those who stay. 

 • Full report

  Number of Pages: 
  120
  Reference No: 
  EF1470
  ISBN: 
  978-92-897-1310-8
  Catalogue: 
  TJ-AL-14-001-EN-C
  DOI: 
  10.2806/92093
  Catalogue info

  ERM Annual Report 2014: Restructuring in the public sector

  The European Restructuring Monitor’s annual report for 2014 explores the rapid transformation of the public sector in Europe since the onset of the financial crisis in 2008. Initially, employment expansion in the sector helped to stabilise Europe’s economy while the private sector suffered severe job losses. However, subsequent austerity measures (or fiscal consolidation) have brought in their wake widespread restructuring in the public sector.

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Reference No: 
  EF14701
  Catalogue info

  2014 m. ERM metinė ataskaita. Viešojo sektoriaus restruktūrizavimas

  Authors: 
  Eurofound

  2014 m. Europos restruktūrizavimo stebėjimo centro metinėje ataskaitoje nagrinėjama sparti Europos viešojo sektoriaus kaita po 2008 m. prasidėjusios finansų krizės. Iš pradžių, kai privačiajame sektoriuje sparčiai mažėjo darbų vietų, viešojo sektoriaus užimtumo augimas padėjo stabilizuoti Europos ekonomiką. Vis dėlto vėliau pradėtos taikyti griežtos taupymo priemonės (arba fiskalinis konsolidavimas) lėmė plataus masto restruktūrizavimą viešajame sektoriuje. Naujų darbuotojų vietų įšaldymas lėmė tai, kad viešojo sektoriaus darbo jėga sumažėjo, padaugėjo vyresnių darbuotojų, taip pat moterų dalis. Dėl darbo vietos garantijų stokos darbas viešajame sektoriuje nebėra toks patrauklus. Ataskaitoje aprašomos įvairios valdžios institucijų įdiegtos priemonės, tokios kaip darbo užmokesčio įšaldymas, darbo vietų mažinimas ir (arba) atleidimai iš darbo ir laipsniškas ir (arba) ankstyvas išėjimas į pensiją, taip pat pakaitinio darbo formos, tokios kaip kelių asmenų darbas vienoje darbo vietoje ir perkėlimas į kitą darbą. Naujų formų užimtumo (pavyzdžiui, darbo sutarčių, pagal kurias darbdavys darbuotojui neįsipareigoja darbo užtikrinti kasdien) viešajame sektoriuje plėtra užfiksuota keliose šalyse. Be to, ataskaitoje nagrinėjamas bendras restruktūrizavimo poveikis tiems, kas lieka darbe, ir tiems, kam tenka išeiti.

  Available in 22 languages for download

  PDF

Part of the series

 • European Restructuring Monitor

  The European Restructuring Monitor has reported on the employment impact of large-scale business restructuring since 2002. This series includes its restructuring-related databases (events, support instruments and legislation) as well as case studies and publications.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Komentuoti