Job creation in SMEs: ERM annual report 2015

Annual report
Paskelbtas
27 Sausis 2016
pdf
Formatai
 • Download full reportPDF
Executive summary in 22 languages

PDF

Įžanga

The European Restructuring Monitor (ERM) annual report for 2015 explores the issue of job creation in small and medium-sized enterprises (SMEs). SMEs are increasingly recognised as a job engine for Europe. However, given the heterogeneity of the vast SME population, not all contribute equally to Read more

The European Restructuring Monitor (ERM) annual report for 2015 explores the issue of job creation in small and medium-sized enterprises (SMEs). SMEs are increasingly recognised as a job engine for Europe. However, given the heterogeneity of the vast SME population, not all contribute equally to employment growth. This study seeks to identify which SME types are more or less dynamic job creators and to determine their main drivers and barriers for job creation. It also examines recruitment in SMEs, the extent of public debate on job creation in SMEs, and public support instruments available to SMEs that encourage them to create jobs. The study finds that SMEs that tend to create jobs are often young, innovative, internationally active, located in urban areas and run by skilled managers with the capacity to plan and realise active growth and investment strategies. However, a combination of both external and internal company factors, rather than individual characteristics, determines the job creation potential of these companies. 

Read less

Formatai

 • Download full reportPDF
 • Full report

  Number of Pages: 
  119
  Reference No: 
  EF1561
  ISBN: 
  978-92-897-1434-1
  Catalogue: 
  TJ-AL-15-001-EN-N
  DOI: 
  10.2806/342142
  Catalogue info

  Job creation in SMEs: ERM annual report 2015

  The European Restructuring Monitor (ERM) annual report for 2015 explores the issue of job creation in small and medium-sized enterprises (SMEs). SMEs are increasingly recognised as a job engine for Europe. However, given the heterogeneity of the vast SME population, not all contribute equally to employment growth. This study seeks to identify which SME types are more or less dynamic job creators and to determine their main drivers and barriers for job creation.

  Available formats

  • Download full reportPDF
 • Executive summary

  Reference No: 
  EF15611
  Catalogue info

  Darbo vietų kūrimas mažosiose ir vidutinėse įmonėse. 2015 m. ERM metinė ataskaita

  Authors: 
  Eurofound

  2015 m. Europos restruktūrizacijos stebėjimo tarnybos (ERM) metinėje ataskaitoje nagrinėjamas darbo vietų kūrimo mažosiose ir vidutinėse įmonėse (MVĮ) klausimas. MVĮ vis dažniau pripažįstamos kaip vienas iš svarbių darbo vietų kūrimo šaltinių Europoje. Tačiau, atsižvelgiant į MVĮ didelę gausą ir įvairovę, ne visos jos vienodai prisideda prie užimtumo augimo. Šiuo tyrimu siekiama nustatyti, kokios MVĮ yra daugiau ar mažiau aktyvios darbo vietų kūrimo srityje ir kokie yra pagrindiniai darbo vietų kūrimo tokiose įmonėse skatinamieji veiksniai ir kylančios kliūtys. Be to, jame nagrinėjamos įdarbinimo MVĮ tendencijos, viešųjų diskusijų apie darbo vietų kūrimą MVĮ mastas ir MVĮ prieinamos valstybės paramos priemonės, kurios jas skatina kurti darbo vietas. Tyrime nustatyta, kad MVĮ, kurios yra linkusios kurti darbo vietas, dažnai yra neseniai įsikūrusios, novatoriškos ir aktyvios tarptautiniu mastu, veikiančios miesto zonose ir vadovaujamos kvalifikuotų vadovų, pajėgių planuoti ir įgyvendinti aktyvias augimo ir investavimo strategijas. Tačiau šių įmonių darbo vietų kūrimo potencialą lemia ne individualios charakteristikos, o išorinių ir vidinių su įmonės veikla susijusių veiksnių derinys.

  Available in 22 languages for download

  PDF

Part of the series

 • European Restructuring Monitor

  The European Restructuring Monitor has reported on the employment impact of large-scale business restructuring since 2002. This series includes its restructuring-related databases (events, support instruments and legislation) as well as case studies and publications.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Komentuoti