ERM annual report 2016: Globalisation slowdown? Recent evidence of offshoring and reshoring in Europe

Annual report
Atnaujinta
01 Vasaris 2017
Paskelbtas
01 Vasaris 2017
Formatai
Executive summary in 22 languages

PDF

Įžanga

The 2016 annual report from the European Restructuring Monitor (ERM) provides evidence of the employment impact of recent restructuring activity in Europe based on the European Union Labour Force Survey (EU-LFS) and the ERM events database. The thematic part of this year’s report centres on trends in both the offshoring and reshoring activity of companies in Europe, with a focus on the manufacturing sector. ERM data indicates that offshoring has never been a large source of job loss in Europe, and the analysis finds that offshoring started to decline after the global financial crisis and has yet to recover. It also finds that offshoring has increased in eastern Europe while it has declined in western Europe. Evidence of reshoring is limited; what evidence exists suggests that it is a relatively minor phenomenon. An executive summary is available - see Related content.

 • Full report

  Number of Pages: 
  56
  Reference No: 
  EF1652
  ISBN: 
  978-92-897-1562-1
  Catalogue: 
  TJ-AL-16-001-EN-N
  DOI: 
  10.2806/858354
  Catalogue info

  ERM annual report 2016: Globalisation slowdown? Recent evidence of offshoring and reshoring in Europe

  The 2016 annual report from the European Restructuring Monitor (ERM) provides evidence of the employment impact of recent restructuring activity in Europe based on the European Union Labour Force Survey (EU-LFS) and the ERM events database. The thematic part of this year’s report centres on trends in both the offshoring and reshoring activity of companies in Europe, with a focus on the manufacturing sector.

  Available formats

 • Executive summary

  Reference No: 
  EF16521
  Catalogue info

  ERM 2016 m. metinė ataskaita. Globalizacija lėtėja? Pastarojo laikotarpio duomenys apie Europos įmonių veiklos perkėlimą į kitas šalis ir jos sugrąžinimą

  Authors: 
  Eurofound

  Europos restruktūrizavimo stebėjimo centro (ERM) 2016 m. metinėje ataskaitoje pateikiami duomenys apie pastaruoju laikotarpiu vykdytos restruktūrizavimo veiklos poveikį užimtumui. Jie surinkti remiantis Europos Sąjungos darbo jėgos tyrimu (angl. EU-LFS) ir ERM įvykių duomenų baze. Šių metų ataskaitoje išsamiausiai analizuojama tema – pastarojo laikotarpio Europos įmonių veiklos perkėlimo į kitas šalis ir jos sugrąžinimo tendencijos. ERM duomenimis, įmonių veiklos perkėlimo į kitas šalis niekada nebuvo tarp svarbiausių darbo vietų skaičiaus mažėjimą lėmusių priežasčių, o iš atliktos analizės matyti, kad po visuotinės finansų krizės įmonės pradėjo vis rečiau perkelti savo veiklą į kitas šalis ir šie procesai dar nepasiekę ankstesnio masto. ERM taip pat nustatė, kad Rytų Europos valstybėse įmonių veiklos perkėlimo į kitas šalis atvejų padaugėjo, o Vakarų Europos valstybėse – sumažėjo. Duomenų apie sugrąžinamą į kitas šalis perkeltą veiklą yra nedaug, tačiau turimi negausūs duomenys leidžia manyti, kad tai yra palyginti retas reiškinys.

  Available in 22 languages for download

  PDF

Part of the series

 • European Restructuring Monitor

  The European Restructuring Monitor has reported on the employment impact of large-scale business restructuring since 2002. This series includes its restructuring-related databases (events, support instruments and legislation) as well as case studies and publications.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Komentuoti