Corporate communication

Geresnių gyvenimo ir darbo sąlygų kūrimas: Didesnės konvergencijos skatinimas

Šioje brošiūroje aprašomos priemonės ir strategijos, kurias Eurofound naudos 2017–2020 m. programavimo laikotarpiu, kad įvykdytų savo įgaliojimus: „laiku teikti moksliškai pagrįstas, nešališkas ir su vykdoma politika susijusias žinias, padedančias formuoti geriau pagrįstą politiką, skirtą didinti gyvenimo ir darbo sąlygų konvergenciją Europoje“. Siekdamas padėti vykdyti ES darbotvarkę ir pagerinti gyvenimo ir darbo kokybę Europoje, Eurofound stebi naujausius pokyčius ir šiose srityse laiku teikia išsamią analizę bei informaciją ES lygmens institucijoms, šalių vyriausybėms ir socialiniams partneriams.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Komentuoti