Daugiau ir geresnių darbo vietų: užimtumo plėtros modeliai Europoje - Santrauka

1995–2006 m. užimtumo tendencijos beveik visoje Europoje labai keitėsi. Santraukoje apžvelgiami pagrindiniai rezultatai, tiriant dešimties metų laikotarpio užimtumo plėtrą; tai sudaro pirmąją Europos restruktūrizacijos stebėjimo centro (ERM) 2008 m. ataskaitos dalį. Antrojoje ERM ataskaitos dalyje aptariamos šio dešimtmečio perspektyvos, analizuojant 2007 m. restruktūrizavimo modelius ES ir Norvegijoje bei vėliau sukurtų darbo vietų ir darbo vietų mažėjimo mastą.Atsisiųsti PDF formatu: LT (pdf 52.46 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Komentuoti