Darbo sąlygos Europos Sąjungoje: darbo organizavimas - Santrauka

Atlikęs 2005 m. tyrimą Eurofondas nuodugniai išanalizavo išvadas, padarytas svarbiausiais darbo sąlygų ES klausimais. ES darbo organizavimo formų įvairovė – tokia buvo viena iš tirtų temų (ji aptariama šioje ataskaitoje). Šiuo tikslu EDST rezultatai buvo nagrinėjami siekiant nustatyti pagrindinius ES šalių darbo organizavimo formų skirtumus, išnagrinėti struktūrines, demografines ir tarpvalstybines ypatybes, padedančias apibrėžti šiuos skirtumus, ir ištirti darbo organizavimo ryšį su įvairiais darbo kokybės ir užimtumo aspektais. Tyrime aptariamas darbo organizavimo ryšys su darbo jėgos vadybos (DJV) metodais ir pateikiama darbo organizavimo mažose įmonėse ir „ne rinkos“ sektoriuose, t. y. viešojo administravimo, socialinės apsaugos, švietimo, sveikatos ir socialinio darbo, analizė.Atsisiųsti PDF formatu: LT (pdf 48.37 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Komentuoti