Senėjančių darbuotojų darbo sąlygos - Santrauka

Po šio 2005 m. atlikto tyrimo Fondas išsamiai išnagrinėjo duomenis apie darbo sąlygas ES. Viena iš nagrinėtų temų buvo darbuotojų senėjimas ir jo ilgalaikis poveikis visuomenei bei apskirtai darbo rinkai. Tyrime nustatyti keturi veiksniai, kurie turi didžiausią reikšmę Europos darbuotojų amžiaus struktūrai: karjeros galimybių ir užimtumo garantijos, darbuotojų sveikatos ir gerovės palaikymas ir skatinimas, įgūdžių ir kompetencijos didinimas ir profesinės veiklos bei asmeninio gyvenimo pusiausvyra. Šiame lankstinuke apibendrinami pagrindiniai darbuotojų senėjimo keliami iššūkiai ir pagrindiniai tyrimo rezultatai.Atsisiųsti PDF formatu: LT (pdf 47.19 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Komentuoti