Darbo organizavimas ir naujovės - Santrauka

Darbo organizavimo naujovės gali optimizuoti gamybos procesus įmonėse ir užtikrinti geresnę darbuotojų darbo patirtį. Šioje ataskaitoje nagrinėjama, kokią naudą darbuotojams ir organizacijoms gali duoti darbo organizavimo naujovės, kurias apima platesnė sąvoka „naši darbo praktika“. Ataskaita paremta empiriniais įrodymais, gautais išnagrinėjus konkrečius atvejus trylikoje ES valstybių narių, kur darbo vietose taikomos naujovės davė teigiamų rezultatų. Naši darbo praktika, kurioje taikomos taupios gamybos priemonės, komandinis darbas, lankstumas, pertvarkomos darbo vietos ir taikant šias priemones pasitelkiami darbuotojai, dažniausiai susijusi su didesniu įmonės produktyvumu, geresne paslaugų kokybe ir mažesnėmis veiklos sąnaudomis.Atsisiųsti PDF formatu: LT (pdf 40.72 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Komentuoti