Užimtumo poliarizacija ir darbo vietų kokybė krizės laikotarpiu. 2013 m. Europos darbo vietų stebėsenos ataskaita

Šioje ataskaitoje aprašomos iki 2008–2009 m. ekonomikos nuosmukio, šio nuosmukio laikotarpiu ir jam pasibaigus Europos darbo rinkose įvykusios struktūrinės užimtumo permainos. Ataskaitoje konstatuojama, jog nuosmukio laikotarpiu visoje Europoje stipriai mažėjant žmonių užimtumo lygiui pasireiškė stipri darbo užmokesčio struktūros poliarizacija, o 2011–2012 m. ši tendencija buvo ne tokia ryški. Vadovaujantis pavienių darbo vietų vertinimu pagrįstu požiūriu, ataskaitoje analizuojama, kaip valstybių narių ir ES lygmenimis įvykusios su bendru užimtumu susijusios permainos paveikė prie skirtingų darbo užmokesčio pasiskirstymo struktūros kvintilių priskiriamas darbo vietas. Kiti du darbo vietų reitingavimo kriterijai pagrįsti vidutiniu jose dirbančių asmenų išsilavinimo lygiu ir daugiamačiu darbo vietos kokybės rodikliu – su pinigais nesusijusiu darbo vietos kokybės indeksu. Šis naujas, penktojo Europos darbo sąlygų tyrimo duomenimis pagrįstas indeksas apima informaciją apie labai skirtingas darbo vietos charakteristikas, kurias sociologai sieja su darbuotojų gerove.Atsisiųsti PDF formatu: LT (pdf 36.4 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Komentuoti