Europos mažųjų ir vidutinių įmonių restruktūrizacija

Restruktūrizacija – neatskiriama Europos ekonomikos dalis, nes norėdamos išlikti gyvybingos ir konkurencingos, įmonės turi prisitaikyti prie pakitusių rinkos sąlygų. Iki šiol politikai daugiausia dėmesio skyrė didelių įmonių restruktūrizavimo procesams. Atsižvelgdami į gana didelę mažųjų ir vidutinių įmonių (MVĮ) reikšmę (jos sudaro daugiau kaip 99 proc. visų Europos įmonių ir jose dirba apie 66 proc. visų privačiojo sektoriaus darbuotojų), visų lygmenų politikai turi suprasti mažesnėms įmonėms būdingus iššūkius ir suteikti reikiamą pagalbą šiai pagrindinei Europos ekonomikos jėgai. Remiantis informacija, gauta ištyrus 85 atvejus visose ES valstybėse narėse ir surinkta iš kitų šaltinių, ataskaitoje analizuojami restruktūrizacijai besiruošiančioms ir restruktūrizuojamoms MVĮ būdingi bruožai, pagrindiniai pokyčius skatinantys ir restruktūrizacijos sėkmę lemiantys veiksniai. Ataskaitoje lyginamuoju būdu nuodugniai apžvelgiamas restruktūrizacijos poveikis darbuotojams ir pačiai įmonei ir pateikiami keli politikos orientyrai ateities veiksmams apibrėžti.Atsisiųsti PDF formatu: LT (pdf 36.53 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Komentuoti