Darbo užmokestis Europoje XXI amžiuje

Nuo ekonomikos krizės pradžios darbo užmokesčio klausimui Europos lygmeniu skiriamas ypatingas dėmesys, o darbo užmokesčio nustatymo mechanizmai yra svarbiausias diskusijų klausimas. Derybų dėl darbo užmokesčio sistemos apskritai beveik nepasikeitė; vis dėlto didžiausi pokyčiai įvyko tose valstybėse narėse, kurios labiausiai nukentėjo nuo ekonomikos nuosmukio. Šioje ataskaitoje pateikiami visų ES valstybių narių ir Norvegijos derybų dėl darbo užmokesčio rezultatų lyginamieji chronologiniai duomenys. Joje pristatoma ir aptariama darbo užmokesčio raida atsižvelgiant į skirtingas derybų dėl darbo užmokesčio sistemas ir nagrinėjamas darbo užmokesčio ir našumo pokyčių ryšys (kalbant apie nominalias ir realias vienetui tenkančias darbo sąnaudas). Ataskaitoje taip pat nagrinėjamas galimas hipotetinės bendros europinės minimalaus darbo užmokesčio politikos poveikis ir nustatomas darbuotojų, kurie patirtų tokios politikos įtaką skirtingose šalyse, skaičius ir rūšys.Atsisiųsti PDF formatu: LT (pdf 38.07 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Komentuoti