Darbo laiko pokyčiai XXI amžiuje. Darbo laiko trukmė ir jos reguliavimas ES

Šioje ataskaitoje nagrinėjamos pagrindinės tendencijos ir gairės, būdingos svarbiausių darbo laiko, dėl kurio susitariama per kolektyvines derybas, aspektų raidai Europos Sąjungoje pirmąjį XXI amžiaus dešimtmetį. Tyrime pirmiausiai remiamasi visose ES valstybėse narėse ir Norvegijoje „Eurofound“ surinkta informacija ir susitelkiama į penkis sektorius: cheminių medžiagų, metalo apdirbimo, bankininkystės, mažmeninės prekybos ir viešojo administravimo. Ataskaitoje aprašomi instituciniai reguliavimo režimai ir vertinama sutarto darbo laiko (darbo laiko, kuris turėtų būti praleistas darbe pagal kolektyvinius susitarimus arba pagal darbdavių ir darbuotojų susitarimą) ir įprasto darbo laiko (darbo laiko, kuris paprastai praleidžiamas darbe) raida 1999–2014 m. Ataskaitoje atkreipiamas dėmesys į neatitikimą tarp raginimų mažinti darbo laiką, siekiant užtikrinti geresnį darbo ir asmeninio gyvenimo derinimą, ir būtinybės užtikrinti darbo laiko lankstumą, kad būtų tenkinami šiuolaikinės pasaulio ekonomikos poreikiai.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Komentuoti