Darbo santykių Europoje pagrindinių matmenų apžvalga

Šioje ataskaitoje apžvelgiami, analizuojami ir aptariami darbo santykių lyginamosios sistemos pagrindiniai matmenys ir rodikliai. Taip pat joje įvardijami ir vertinami esami duomenų šaltiniai, kuriais galima naudotis lyginamosios sistemos skirtingiems matmenims įvertinti. Galiausiai joje įvardijami galimi duomenų trūkumai, kuriuos būtų galima pašalinti Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondui imantis veiksmų ateityje vykdant 2017 m. projektą „Darbo santykių pagrindinių matmenų taikymas“. Rezultatai pabrėžia pagrindinių aspektų aktualumą Europos valdžios sektoriui ir socialiniams partneriams. Konceptualią sistemą ir siūlomus pagrindinius matmenis galima naudoti kaip stebėsenos priemonę, siekiant įvertinti ES veikiančių darbo santykių sistemų principų, vertybių ir jų praktinio taikymo pokyčius.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Komentuoti