Naujos temos, naujos priemonės ir novatoriški veiklos principai, kurių imasi socialiniai partneriai

Socialinis dialogas Europoje išlieka svarbus. Pastarosios ES lygmens politikos diskusijos rodo, kad ypač po 2008 m. krizės nauji svarstymai apie socialinį teisingumą, demokratiją, darbo kokybę ir naujus darbo santykių modelius paskatino abejoti tradiciniais darbo santykių ir socialinio dialogo sistemų principais. Pagrindinis šio lyginamojo tyrimo tikslas – surinkti informaciją apie tai, kaip socialiniai partneriai 28 ES valstybėse narėse ir Norvegijoje reaguoja į daugelį naujų pastaraisiais metais iškilusių politinių, teisinių ir socialinių iššūkių. Ataskaitoje apžvelgiama, kaip socialiniai partneriai nagrinėja naujas temas ir naujas priemones ir diegia naujoviškus principus. Galima nustatyti bent dviejų rūšių naujas temas: tos, kurios yra naujos visai ES (pvz., klimato kaita), ir tos, kurios naujos tik kai kurioms valstybėms narėms (pvz., lyčių lygybė). Tyrime nagrinėjami socialinių partnerių veiklos principai tarpsektoriniu, sektorių ir nacionaliniu lygmenimis 2000–2014 m.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Komentuoti