Visoms socialinio dialogo šalims tinkami sprendimai. Novatoriškos priemonės, taikomos per socialinį dialogą įmonių lygmeniu

Jei norima sėkmingai rengti ir įgyvendinti reformas, kurios būtinos siekianti didinti Europos šalių ekonomikos konkurencingumą ir kurti daugiau darbo vietų, būtina užtikrinti veiksmingą socialinį dialogą. Toks dialogas padeda derinti darbuotojų ir darbdavių interesus, taip pat užtikrinti tiek ekonominį konkurencingumą, tiek socialinę sanglaudą. Socialinio dialogo ir produktyvumo bei konkurencingumo sąsaja plačiai nagrinėjama, ypač 2008 m. prasidėjus ekonomikos krizei. Vienose šalyse decentralizuotos derybos yra koordinuotos sistemos dalis, o kitose šalyse pagrindinių koordinuoto socialinio dialogo aspektų, tokių kaip atstovavimas darbuotojams įmonių lygmeniu, pasigendama. Šioje ataskaitoje nustatoma, kaip administracija, darbuotojai ir jų atstovai randa bendrų problemų bendrus sprendimus. Be to, joje aprašomos priemonės, ypač novatoriški sprendimai, kuriuos imta taikyti per socialinį dialogą, reaguojant į naujus darbo vietose kylančius iššūkius.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Komentuoti