Pabėgėlių ir prieglobsčio prašytojų integracijos į darbo rinką būdai

Šioje ataskaitoje plėtojami tyrimai, kuriuose nagrinėjamas pabėgėlių ir prieglobsčio prašytojų integravimas į darbo rinką reaguojant į pabėgėlių krizę. Joje atnaujinta informacija apie 2016 m. pirmosios pusės teisėkūros ir organizacinius procesus, nagrinėjama integracija į darbo rinką, atsižvelgiant į platesnius prieglobsčio rėmėjų priėmimo ir paramos jiems bei pabėgėliams teikimo aspektus, taip pat nagrinėjamas socialinių partnerių vaidmuo. Tyrimu nustatyta, kad daugelis paveiktų šalių dėjo daug pastangų, kad prieglobsčio prašytojams suteiktų galimybę greičiau ir lengviau patekti į darbo rinkas. Kai kuriose darbo rinkose socialiniai partneriai aktyviai kuria veiksmingesnę darbo rinkos integracijos politiką ir imasi kai kurių perspektyvių iniciatyvų. Tačiau dėl staigaus ir didelio prieglobsčio prašytojų antplūdžio kilo daug iššūkių, ir dar neaišku, kaip tos kliūtys bus įveiktos.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Komentuoti