Šeštasis Europos darbo sąlygų tyrimas. Apžvalginė ataskaita

Šeštojo Europos darbo sąlygų tyrimo (EDST), kuris remiasi ankstesniais penkiais tyrimais, paskirtis – pristatyti įvairius darbo Europoje aspektus pagal skirtingas šalis, profesijas, sektorius ir amžiaus grupes. ES užimtumo politikos prioritetais siekiama padidinti užimtumo lygį, pailginti profesinį gyvenimą, padidinti moterų dalyvavimą darbo rinkoje, plėtoti produktyvumą bei inovacijas ir prisitaikyti prie skaitmeninio iššūkio. Šios politikos sėkmė priklauso ne tik nuo išorinės darbo rinkos pokyčių, bet ir nuo gerų darbo sąlygų ir darbo kokybės užtikrinimo. EDST išvadose dėmesys atkreipiamas į įvairaus pobūdžio ir masto veiksmus, kurių politikos subjektai gali imtis, siekdami spręsti šiandien Europoje kylančius iššūkius. Analizėje nagrinėjami rezultatai pagal septynis darbo kokybės rodiklius (fizinės aplinkos, darbo intensyvumo, darbo laiko kokybės, socialinės aplinkos, įgūdžių ir veiksmų laisvės, perspektyvų ir darbo užmokesčio), o darbuotojai suskirstomi į penkis tipiškus darbo kokybės profilius. Remiantis tiesioginiais pokalbiais su 43 850 darbuotojų 35 Europos šalyse, šeštajame EDST siekiama įvertinti įvairius darbo Europoje aspektus.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Komentuoti