2016 m. Europos gyvenimo kokybės tyrimas

2016 m. paskutinįjį ketvirtį vykdant ketvirtąjį Europos gyvenimo kokybės tyrimą 33 Europos šalyse (28 ES valstybėse narėse ir 5 šalyse kandidatėse) apklausta beveik 37 000 žmonių. Šioje apžvalginėje ataskaitoje pateikiamos išvados apie ES valstybes nares. Ataskaitoje panaudojama ankstesnių trijų tyrimų ir kitų tyrimų informacija, siekiant apžvelgti gyvenimo kokybės tendencijas, kurios vertinamos atsižvelgiant į kintančią Europos visuomenių socialinę ir ekonominę padėtį. Praėjus dešimčiai metų nuo pasaulinės ekonomikos krizės, ataskaitoje nagrinėjama gerovė ir gyvenimo kokybė apskritai, įskaitant visuomenės ir viešųjų paslaugų kokybę. Remiantis ataskaitos išvadomis, tarp šalių vis dar esama skirtumų įvairiose srityse, tačiau kontrastai nebe tokie ryškūs. Kiekviena valstybė narė turi tam tikrų pranašumų, susijusių su konkrečiais gerovės aspektais, tačiau kai kurioms visuomenėms nepalankios sąlygos įvairiose srityse būdingos labiau nei kitoms; be to, visos šalys vis dar susiduria su socialinės nelygybės problema. 

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Komentuoti