Ilgalaikiai jauni bedarbiai. Ypatumai ir politiniai veiksmai

Nors nuo 2014 m. jaunimo padėtis darbo rinkoje labai pagerėjo, vienas iš pastarosios ekonomikos krizės padarinių yra daug ilgalaikių jaunų bedarbių, kurių skaičius sudaro beveik trečdalį visų darbo neturinčių jaunuolių. Šioje ataskaitoje apžvelgiama jaunimo padėtis darbo rinkoje 2016 m. ir pristatomos pastarojo dešimtmečio tendencijos. Joje tiek socialiniu ir demografiniu, tiek makroekonominiu lygmenimis nagrinėjami ilgalaikio nedarbo veiksniai. Joje taip pat pateikiama įrodymų, kad ilgalaikis jaunimo nedarbas turi rimtų padarinių, pavyzdžiui, daro ilgalaikį poveikį pajamoms ir užimtumui, taip pat kai kuriems jaunimo gerovės aspektams. Ataskaitos pabaigoje aptariamos pasirinktos pastaruoju metu dešimtyje valstybių narių įgyvendinamos politikos priemonės, kuriomis siekiama užkirsti kelią ilgalaikiam jaunuolių nedarbui arba, jeigu jie yra ilgalaikiai bedarbiai, juos integruoti į darbo rinką arba švietimo sistemą.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Komentuoti