Socialinis judumas ES

ES piliečiams vis didesnį susirūpinimą kelia tai, kad šiandienos jaunimas turės mažiau į viršų nukreipto socialinio judumo galimybių nei jų tėvai. Šioje ataskaitoje atskleidžiamos skirtingų kartų atstovų socialinio judumo tendencijos ES šalyse. Iš pradžių joje apžvelgiamas absoliutus socialinis judumas – struktūriniai ir profesiniai visuomenės pokyčiai ir visuomenės pažanga. Po to įvertinamas santykinis socialinis judumas (socialinis paslankumas) – žmonių galimybės pereiti iš vienos profesinės visuomenės grupės į kitą. Pastarojo meto socialinis judumas nagrinėjamas pasinaudojant Europos socialinio tyrimo duomenimis ir visas ES valstybes nares apimančio Eurofound Europos korespondentų tinklo pateikta informacija. Ataskaitoje nagrinėjamas ir dabartinis politikos diskursas, įvertinant, kiek socialinis judumas atsispindi skirtingų valstybių narių politikos darbotvarkėje ir kaip jis pateikiamas bei aptariamas. Joje taip pat apžvelgiamos kliūtys lygioms galimybėms, taip pat nagrinėjama lygių galimybių užtikrinimo politika. Be to, joje sutelkiamas dėmesys į pastarojo dešimtmečio pokyčius, galinčius paskatinti socialinį judumą vaikystėje, ikimokyklinio ir mokyklinio ugdymo ir aukštojo mokslo laikotarpiu, taip pat darbo rinkoje.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Komentuoti