Skirtingo amžiaus darbuotojų darbo sąlygos

Demografiniai pokyčiai lemia profesinio gyvenimo pokyčius visoje ES. Atsižvelgiant į tai, kad mažėja darbuotojų, galinčių patenkinti senėjančios visuomenės socialinius poreikius, auga poreikis užtikrinti didesnį vyresnių žmonių užimtumą ir ilgesnę profesinio gyvenimo trukmę. Apskritai politikos reformomis siekiama didinti oficialų pensinį amžių ir suteikti finansinių paskatų vyresniems darbuotojams likti darbo rinkoje sulaukus pensinio amžiaus. Vis dėlto darbuotojų sprendimui tęsti profesinę karjerą iki senyvo amžiaus įtakos turi įvairūs kiti veiksniai, kaip antai, sveikata ir gerovė, profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyra, karjeros perspektyvos ir darbo vietų saugumas, taip pat darbo sąlygos, kaip antai, savarankiškumas, darbo valandos ir psichosocialiniai darbo vietos aspektai. Remiantis EUROFOUND Europos darbo sąlygų tyrimo (2015 m. EDST) duomenimis ir atsižvelgiant į EUROFOUND „tvaraus darbo visą gyvenimą“ sąvoką, ataskaitoje išsamiai nagrinėjamas šių veiksnių poveikis 28 ES valstybėse narėse.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Komentuoti