Labour market change

Pragyvenimą užtikrinančio darbo užmokesčio sąvoka ir praktika

Pragyvenimą užtikrinantis darbo užmokestis apibrėžiamas kaip pajamų matas, leidžiantis užtikrinti būtiniausią, bet socialiniu požiūriu priimtiną darbuotojo gyvenimo lygį. Pastaraisiais dešimtmečiais keliose, daugiausia anglakalbėse, šalyse, įskaitant Jungtinę Karalystę ir Airiją, vykdomos pragyvenimą užtikrinančio darbo užmokesčio iniciatyvos. Šios iniciatyvos kilo atsižvelgiant į tai, kad daugelio minimalaus dydžio darbo užmokestį gaunančių dirbančiųjų namų ūkių pajamos yra nepakankamos. Jos leido parengti metodiką, pagal kurią būtų apskaičiuotas darbo užmokesčio dydis, užtikrinantis orų dirbančiųjų ir jų išlaikomų asmenų gyvenimą, kaip numatyta 2017 m. priimtame Europos socialinių teisių ramstyje išdėstytose sąžiningo darbo užmokesčio nuostatose. Šios ataskaitos tikslas – parengti politikams skirtą praktinį pragyvenimą užtikrinančio darbo užmokesčio koncepcijos vadovą.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Komentuoti