Industrial relations

Darbo santykių Europoje įvairovės vertinimas. Kiekybinė analizė

Per ankstesnius Eurofound tyrimus nustatyti keturi pagrindiniai darbo santykių matmenys: darbo santykių demokratija, pramonės konkurencingumas, socialinis teisingumas, darbo ir užimtumo kokybė. Šioje ataskaitoje siekiama nustatyti rodiklius, skirtus vertinti šalių darbo santykius pagal šiuos keturis matmenis, ir parengti darbo santykių sistemų tipologiją, kad būtų galima analizuoti tendencijas įvairiose šalyse. Šioje ataskaitoje daugiausia dėmesio skiriama darbo santykių demokratijai, kurie laikomi esminiu pramonės santykių matmeniu ir labiausiai pageidaujamu darbo ir užimtumo valdymo modeliu.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Komentuoti