Monitoring EU convergence

Didėjanti konvergencija ES. Sąvokos, vertinimai ir rodikliai

Prasidėjus ekonomikos krizei ES vadovai ir politikos formuotojai pripažino, kad norint socialinės Europos idėją paversti tikrove, formuojant politiką socialinei konvergencijai turi būti skiriama tiek pat dėmesio kiek ir ekonominei konvergencijai. Atsižvelgdamas į tai, EUROFOUND parengė mokslinių tyrimų programą, kuria siekiama pateikti įrodymų, ar socialinės ir ekonominės tendencijos sutampa įvairiose šalyse ir kuriose srityse jos skiriasi. Šioje ataskaitoje parengta konceptuali sistema, kuria remiamas EUROFOUND konvergencijos tyrimas. Joje parengta konvergencijos tyrimo metodinė strategija, taikoma modeliams visoje ES nagrinėti pagal 37 rodiklius. Šie rodikliai apima keturias socialinės sferos sritis: užimtumą, darbo sąlygas, gyvenimo sąlygas ir socialinius bei ekonominius veiksnius.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Komentuoti