Kooperatyvai ir socialinės įmonės. Darbas ir užimtumas pasirinktose šalyse

Kooperatyvai ir socialinės įmonės pasižymi atsparumu cikliškiems ir struktūriniams ekonominiams pokyčiams ir gebėjimu prisidėti prie vietos ir regionų ekonominio vystymosi, įskaitant socialinę įtrauktį. Pastaraisiais metais vis daugiau dėmesio skiriama jų gebėjimams toliau siekti ES politikos tikslų sukurti daugiau ir geresnių darbo vietų, pasipriešinti nestandartinei užimtumo tendencijai ir skatinti ES integraciją po 2008 m. pasaulinės finansų krizės. Remiantis penkių ES valstybių narių organizacijų tyrimais, šioje ataskaitoje nagrinėjamas Europos kooperatyvų ir socialinių įmonių indėlis į darbo vietų kūrimą ir išsaugojimą. Joje aprašomi sukurtų ir išsaugotų darbo vietų ypatumai, taip pat nurodomos įvairios paramos priemonės, kurias organizacijos naudoja kurdamos ir diegdamos naujoves. Joje pateikiamos kelios politikos gairės, kuriomis siekiama remti šių darbo vietų kūrimą kooperatyvuose ir socialinėse įmonėse.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Komentuoti