Public services

Nevienodos jaunimo galimybės gauti informaciją ir pagalbą

Pastaraisiais metais ES ir nacionaliniu lygmeniu išreikštas susirūpinimas, kad mokykloje patiriamas stresas, tėvų lūkesčiai ir tarpusavio bei visuomenės spaudimas gali sukelti sunkumų žengiant į suaugusiųjų gyvenimą ir turėti ilgalaikį poveikį. Vienas iš būdų palengvinti pereinamąjį laikotarpį – teikti tinkamas informavimo ir paramos paslaugas šiais gyvybiškai svarbiais gyvenimo metais. Tačiau atrodo, kad ne visi jaunuoliai turi galimybę naudotis tokiomis paslaugomis. Šioje ataskaitoje aprašomos jaunimo, kuriam sunku gauti socialines ir sveikatos priežiūros paslaugas, savybės, jiems aktualiausių paslaugų rūšys ir pagrindiniai uždaviniai, su kuriais jie susiduria norėdami gauti informacijos ir paramos paslaugas. Taip pat apžvelgiama, kaip paslaugų teikėjai gali užtikrinti, kad jie pasiektų jaunimą, kuriam reikalinga jų parama, ir pateikiami novatoriški pavyzdžiai, kaip įveikti nelygybę galimybių naudotis paslaugomis srityje.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Komentuoti