Public services

Sveikatos priežiūros ir priežiūros paslaugų kokybė ES

Viešosios paslaugos yra būtinos siekiant užtikrinti aukšto lygio socialinę apsaugą, socialinę sanglaudą ir socialinę įtrauktį. Vis dėlto, kad šiuo aspektu jos būtų veiksmingos, paslaugos turi būti geros kokybės ir vienodai prieinamos kuo platesniam piliečių ratui. Priežiūros paslaugos yra esminis ES piliečių socialinės apsaugos komponentas, padedantis užtikrinti geresnę gyvenimo kokybę, galimybę gauti išsilavinimą ir darbą. Ataskaitoje atskleidžiama, ką piliečiai mano apie sveikatos priežiūros, ilgalaikės priežiūros ir vaikų priežiūros kokybę, lyginami požiūriai tarp skirtingų šalių, visuomenės grupių, asmenų, kuriems teikiama priežiūra, ir netiesioginių paslaugų gavėjų.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Komentuoti