Working conditions

Darbo sąlygos ir darbuotojų sveikata

Siekiant išnagrinėti darbo sąlygas ir jų poveikį darbuotojų sveikatai, šioje ataskaitoje naudojami Europos darbo sąlygų tyrimo duomenys. Atsižvelgiant į visuomenės senėjimą, darbo tvarumo užtikrinimas reiškia, kad daugiau žmonių dirba ir kad jie ilgiau gali likti darbo rinkoje. Ataskaitoje nagrinėjamas santykis tarp darbo krūvio, dėl kurio kyla didesnė išsekimo rizika, ir darbo išteklių, kurie padeda užtikrinti aktyvesnį darbuotojų dalyvavimą ir didesnę jų gerovę. Iš nustatytų faktų matyti, kad fizinė rizika nepadidėjo, tačiau tai išlieka svarbus veiksnys; emocinis krūvis padidėjo, o tai reiškia, kad didėja psichosocialinės rizikos darbe svarba. Atsižvelgiant į ilgainiui vykstančius pokyčius galima teigti, kad, nors prastos sveikatos rizika dažniau kyla tam tikrų profesijų darbuotojams, vis dėlto ir tų profesijų, kurios tradiciškai vertinamos kaip apsaugotos, atstovai vis dažniau susiduria su rizika, kuri gali pakenkti darbuotojų sveikatai ir gerovei.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Komentuoti