Working conditions and sustainable work

Darbo sąlygos ir tvarus darbas. Darbo vietos kokybės sistemos analizė

Flagship report
Paskelbtas
26 Vasaris 2021
pdf
Formats and languages
Executive summary in 22 languages
Atsisiųsti

Pagrindinės išvados

 • ES darbuotojų darbo sąlygos vidutiniškai yra geresnės nei tūkstantmečio pradžioje. Darbo laiko kokybė akivaizdžiai pagerėjo, bet ir fizinė darbo aplinka yra geresnė, ypač tų profesijų darbuotojų, kuriems labiau gresia fiziniai pavojai.
Read more
 • ES darbuotojų darbo sąlygos vidutiniškai yra geresnės nei tūkstantmečio pradžioje. Darbo laiko kokybė akivaizdžiai pagerėjo, bet ir fizinė darbo aplinka yra geresnė, ypač tų profesijų darbuotojų, kuriems labiau gresia fiziniai pavojai.
 • Šiandien darbuotojams reikia turėti daugiau įgūdžių, bet ir suteikiama daugiau autonomijos nei anksčiau. Tai atspindi geresnis darbo įgūdžių ir veiksmų laisvės indeksas.
 • Ugdyti darbuotojo įgūdžius trukdo nevienodos galimybės dalyvauti darbdavio apmokamuose mokymuose. Vyresnio amžiaus darbuotojai mokymuose dalyvauja rečiau ir galimybės mokytis vis labiau skiriasi, priklausomai nuo to, pagal kokią sutartį žmogus dirba (visą ar ne visą darbo dieną, pagal neterminuotą ar terminuotą darbo sutartį).
 • Išliekančią lyčių segregaciją darbo rinkoje rodo vyrų ir moterų darbo kokybės skirtumai. Tačiau vieno nugalėtojo nėra. Atotrūkis tarp vyrų ir moterų gali būti žalingas ir vyrams, pavyzdžiui, dėl fizinių darbo aplinkos sąlygų.
 • Nors vyrų ir moterų karjeros perspektyvos pagerėjo, vyrai šiuo darbo kokybės aspektu pirmauja. Tikėtina, kad taip yra dėl nevienodai pasidalijamos namų ruošos ir vaikų priežiūros, kai moterys daro ilgesnes karjeros pertraukas ir renkasi kitokį darbo grafiką.
Read less

Įžanga

Šioje pavyzdinėje ataskaitoje apibendrinamos pagrindinės EUROFOUND darbo sąlygų tyrimo, atlikto 2017–2020 m., išvados. Joje aprašoma darbo sąlygų gerinimo pažanga, padaryta nuo 2000 m., ir tiriama, ar teigiami pokyčiai buvo vienodai naudingi visiems darbuotojams. Ataskaitoje nurodoma, kurioms darRead more

Šioje pavyzdinėje ataskaitoje apibendrinamos pagrindinės EUROFOUND darbo sąlygų tyrimo, atlikto 2017–2020 m., išvados. Joje aprašoma darbo sąlygų gerinimo pažanga, padaryta nuo 2000 m., ir tiriama, ar teigiami pokyčiai buvo vienodai naudingi visiems darbuotojams. Ataskaitoje nurodoma, kurioms darbuotojų grupėms pavojus dirbti blogomis darbo sąlygomis ir atsilikti didžiausias. Atsižvelgiant į darbo pokyčius pasaulyje, nurodomi nauji uždaviniai, padėsiantys gerinti darbo kokybę. Ataskaitoje taip pat nurodomos priemonės, kurias pasitelkiant būtų galima toliau gerinti darbo kokybę ir siekti, kad visi ES darbuotojai turėtų tinkamas darbo sąlygas.

Analizė rodo, kad nors ir pamažu, apskritai darbo kokybė ES gerėja. Tačiau ne visų darbuotojų darbo sąlygos gerėja vienodai. Be to, lytis, amžius ir sutartinės sąlygos turi didelę įtaką asmens darbo sąlygoms. Ir nors skaitmeninimas padeda išspręsti kai kurias darbo kokybės problemas, jis taip pat kelia ir naujų iššūkių. COVID-19 pandemija išryškino darbo sąlygų tendencijas, privertė susirūpinti ir parodė, kaip svarbu siekti darbo kokybės visiems.

Read less

Formats and languages

 • Ataskaita

  Puslapių skaičius: 
  80
  Nuorodos Nr.: 
  EF20021
  ISBN: 
  978-92-897-2150-9
  Katalogo Nr.: 
  TJ-03-21-030-EN-N
  DOI: 
  10.2806/938302
  Catalogue info

  Darbo sąlygos ir tvarus darbas. Darbo vietos kokybės sistemos analizė

  Formatai

  Cita questa pubblicazione: 

  Eurofound (2021), Working conditions and sustainable work: An analysis using the job quality framework, Challenges and prospects in the EU series, Publications Office of the European Union, Luxembourg. 

 • Executive summary

  Nuorodos Nr.: 
  EF20021EN1
  Catalogue info

  Darbo sąlygos ir tvarus darbas. Darbo vietos kokybės sistemos analizė

  Autorius (-ai): 
  Eurofound

  Galima parsisiųsti 22 kalbomis

  Atsisiųsti
 • Case studies and working paper

 • Tables and graphs

  List of tables

  The report has the following list of tables:

  Table 1: Change in the composition of the workforce, EU27 and the UK, 2002–2019

  Table 2: Elements of the job demands–resources model based on the EWCS

  List of figures

  The report has the following list of figures:

  Figure 1: The seven dimensions of job quality and the indicators composing each dimension

  Figure 2: Indexed change in job quality indices, EU27 and the UK, 2000–2015

  Figure 3: Physical environment index: mean and standard deviation, by occupational category, EU27 and the UK, 2000–2015

  Figure 4: Work intensity index: mean and standard deviation, by sector, EU27 and the UK, 2000–2015

  Figure 5: Work intensity index: mean and standard deviation, by country cluster, EU27 and the UK, 2000–2015

  Figure 6: Skills and discretion index: mean and standard deviation, by occupational category, EU27 and the UK, 2000–2015

  Figure 7: Skills and discretion index: mean and standard deviation, by country cluster, EU27 and the UK, 2000–2015

  Figure 8: Participation in paid training (%), by employment and contractual status, EU27 and the UK, 2005–2015

  Figure 9: Associations between working time quality and occupational category, by country cluster

  Figure 10: Working time quality index: mean and standard deviation, by country cluster, EU27 and the UK, 2000–2015

  Figure 11: Long working hours (%), by employment status, EU27 and the UK, 2000–2015

  Figure 12: Prospects index: mean and standard deviation, by occupational category, EU27 and the UK, 2005–2015

  Figure 13: Prospects index: mean and standard deviation, by country cluster, EU27 and the UK, 2005–2015

  Figure 14: Scores on Prospects index, by employment and sociodemographic characteristics, EU27 and the UK, 2005 and 2015

  Figure 15: Receipt of support from colleagues and managers (%), EU27 and the UK, 2005–2015

  Figure 16: Receipt of support from colleagues and managers (%), by age group, EU27 and the UK, 2005 and 2015

  Figure 17: Exposure to adverse social behaviour (%), by gender, EU27 and the UK, 2010 and 2015

  Figure 18: Perception of fair pay (%), by Member State and the UK, 2005–2015

  Figure 19: Perceived appropriateness of pay, by country cluster, EU27 and the UK, 2005–2015

  Figure 20: Job quality profiles: Scores on seven job quality indices, EU27 and the UK, 2015

  Figure 21: Distribution of workers according to job quality profiles, EU27 and the UK, 2015

  Figure 22: Job quality profiles of men, by job quality indices, EU27 and the UK, 2015

  Figure 23: Job quality profiles of women, by job quality indices, EU27 and the UK, 2015

  Figure 24: Distribution of employees according to predominant gender in occupation (%), by gender, EU27 and the UK, 2010 and 2015

  Figure 25: Gender of immediate manager (%), by worker’s gender, EU27 and the UK, 2005–2015

  Figure 26: Female employees reporting good prospects for career advancement and gender gap (%), EU27 and the UK, 2005–2015

  Figure 27: Good prospects for career advancement (%), by age and gender, EU27 and the UK, 2005–2015

  Figure 28: Job insecurity according to predominant gender in occupation (%), by gender, EU27 and the UK, 2010 and 2015

  Figure 29: Employability according to predominant gender in occupation (%), by gender, EU27 and the UK, 2010 and 2015

  Figure 30: Employees reporting difficulty making ends meet according to occupation type (%), by gender, EU27 and the UK, 2015

  Figure 31: Employees reporting difficulty making ends meet according to household type (%), by gender, EU27 and the UK, 2015

  Figure 32: Employee experience of selected emotional demands (%), by gender, EU27 and the UK, 2010 and 2015

  Figure 33: Average weekly working hours of employees across the life course, by gender, EU27 and the UK, 2015

  Figure 34: Flexibility to take time off according to predominant gender in occupation (%), by gender, EU27 and the UK, 2010 and 2015

  Figure 35: Additional components of earnings from main job (%), by gender, EU27 and the UK, 2005–2015

  Figure 36: Employees’ perception of their work–life balance (%), by age, EU27 and the UK, 2015

  Figure 37: Employees’ participation in training (%), by age and training classification, EU27 and the UK, 2015

  Figure 38: Associations between demands and resources and workers’ health and well-being

  Figure 39: Proportion of workers with flexitime schedules and engaged in TICTM (%), EU27 and the UK, 2015

  Figure 40: Workers reporting work–life balance problems (%), by work arrangement and presence or absence of children, EU27 and the UK, 2015

  Figure 41: Multiple-job holders as a proportion of total employment (%), by gender and country, EU27 and the UK, 2018

  Figure 42: Job quality profiles of multiple-job holders’ main jobs, by gender, EU27 and the UK, 2015

  Figure 43: Job quality of selected critical occupations in relation to the workforce average

  Figure 44: Emotional demands on ISWs and extent of those demands (%), EU27 and the UK, 2015

 • Videos

  Members of Eurofound’s Management Board provide their reactions to and insights into Eurofound’s 2021 flagship report on Working conditions and sustainable work: An analysis using the job quality framework.

  • Impact of the Covid-19 pandemic
   Interview with Juha Antila, Head of Research and Development SAK, Central Organisation of Finnish Trade Unions.

  • Digitalisation
   Interview with Mario van Mierlo, Deputy Director, Social Affairs, The Dutch Confederation of Industry and Employers (VNO-NCW).

  • Making work sustainable
   Interview with Alain Piette, Ergonomist at the Belgian Federal Public Service Employment, Labour and Social Dialogue.

  • Role of different actors in improving job quality
   Interview with Rebekah Smith, Deputy Director for Social Affairs, BusinessEurope.

  • Persisting challenges
   Interview with Nelson Ferreira, Deputy General Inspector ACT, Portugal Labour Conditions Authority.

  • Remote working
   Interview with Esther Lynch, Deputy General Secretary of the European Trade Union Confederation (ETUC).

This report presents the results of research conducted largely prior to the outbreak of COVID-19 in Europe in February 2020. For this reason, the results do not fully take account of the outbreak.

Moksliniuose tyrimuose, kurie buvo atlikti iki JK išstojimo iš Europos Sąjungos 2020 m. sausio 31 d. ir vėliau paskelbti, gali būti pateikiami su 28 ES valstybėmis narėmis susiję duomenys. Po šios datos, jei nenurodyta kitaip, tyrimuose remiamasi tik 27 ES valstybių narių (28 ES šalių be JK) duomenimis.

Part of the series

 • Challenges and prospects in the EU

  Eurofound’s Flagship report series 'Challenges and prospects in the EU' comprise research reports that contain the key results of multiannual research activities and incorporate findings from different related research projects. Flagship reports are the major output of each of Eurofound’s strategic areas of intervention and have as their objective to contribute to current policy debates.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Komentuoti