Foundation findings - Judumas Europoje: Tolesni žingsniai

Tolimas judumas nėra paplitęs: iki šiol tik 18 proc. europiečių persikėlė gyventi į kitą regioną, tik 4 proc. Yra gyvenę kitoje valstybėje narėje ir tik 3 proc. – už ES ribų. Eurofound išvadose pateikiama aktuali informacija ir politinės gairės visiems asmenims ir suinteresuotosioms šalims, dalyvaujančioms dabartinėse Europos diskusijose dėl būsimos socialinės politikos. Eurofound tyrimais pagrįstas šių išvadų turinys atspindi nepriklausomą trišalę Eurofound struktūrą.Atsisiųsti PDF formatu: LT (pdf 367.93 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Komentuoti