Eurofound išvados: Darbo ir asmeninio gyvenimo pusiausvyra - kaip išspręsti kilusią dilemą

Europos Sąjungai tenka spręsti socialinės politikos dilemą: kad užtikrintų nuolatinį ekonomikos augimą ir skatintų socialinę integraciją, ji turi didinti užimtumą, tačiau siekdama šio tikslo ES turi padėti žmonėms derinti darbą su pareigomis šeimai ir sudaryti žmonėms, visų pirma moterims, geresnes sąlygas lengviau patekti į darbo rinką. Nors siekiant didesnės lyčių lygybės buvo padaryta tam tikra pažanga, tačiau moterims už darbą vis dar mokama mažiau negu vyrams, net jei apskritai moterys dirba daugiau, jei atsižvelgsime į jų dirbamus namų ūkio darbus. Eurofound išvadose pateikiama aktualios pagrindinės informacijos ir politikos gairių visiems subjektams ir suinteresuotosioms šalims, dalyvaujantiems dabartinėje Europos diskusijoje dėl socialinės politikos ateities. Jų turinys pagrįstas Eurofound tyrimais ir atitinka Eurofound savarankišką trišalę struktūrą.Atsisiųsti PDF formatu: LT (pdf 339.29 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Komentuoti