Eurofound išvados: Darbo ir asmeninio gyvenimo pusiausvyra - kaip išspręsti kilusią dilemą

Foundation Findings
Paskelbtas
13 Gruodis 2007
pdf
Formatai
 • Download full reportPDF
Authors: 
Eurofound

Įžanga

Europos Sąjungai tenka spręsti socialinės politikos dilemą: kad užtikrintų nuolatinį ekonomikos augimą ir skatintų socialinę integraciją, ji turi didinti užimtumą, tačiau siekdama šio tikslo ES turi padėti žmonėms derinti darbą su pareigomis šeimai ir sudaryti žmonėms, visų pirma moterims, geresnes sąlygas lengviau patekti į darbo rinką. Nors siekiant didesnės lyčių lygybės buvo padaryta tam tikra pažanga, tačiau moterims už darbą vis dar mokama mažiau negu vyrams, net jei apskritai moterys dirba daugiau, jei atsižvelgsime į jų dirbamus namų ūkio darbus. Eurofound išvadose pateikiama aktualios pagrindinės informacijos ir politikos gairių visiems subjektams ir suinteresuotosioms šalims, dalyvaujantiems dabartinėje Europos diskusijoje dėl socialinės politikos ateities. Jų turinys pagrįstas Eurofound tyrimais ir atitinka Eurofound savarankišką trišalę struktūrą.Atsisiųsti PDF formatu: LT (pdf 339.29 Kb) Read less

Formatai

 • Download full reportPDF
 • Full report

  Reference No: 
  ef0789
  ISBN: 
  978-92-897-0811-1
  Catalogue: 
  TJ-FF-07-001-EN-C
  Catalogue info

  Eurofound išvados: Darbo ir asmeninio gyvenimo pusiausvyra - kaip išspręsti kilusią dilemą

  Authors: 
  Eurofound

  Europos Sąjungai tenka spręsti socialinės politikos dilemą: kad užtikrintų nuolatinį ekonomikos augimą ir skatintų socialinę integraciją, ji turi didinti užimtumą, tačiau siekdama šio tikslo ES turi padėti žmonėms derinti darbą su pareigomis šeimai ir sudaryti žmonėms, visų pirma moterims, geresnes sąlygas lengviau patekti į darbo rinką. Nors siekiant didesnės lyčių lygybės buvo padaryta tam tikra pažanga, tačiau moterims už darbą vis dar mokama mažiau negu vyrams, net jei apskritai moterys dirba daugiau, jei atsižvelgsime į jų dirbamus namų ūkio darbus. Eurofound išvadose pateikiama aktualios pagrindinės informacijos ir politikos gairių visiems subjektams ir suinteresuotosioms šalims, dalyvaujantiems dabartinėje Europos diskusijoje dėl socialinės politikos ateities. Jų turinys pagrįstas Eurofound tyrimais ir atitinka Eurofound savarankišką trišalę struktūrą.

  Available formats

  • Download full reportPDF
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Komentuoti