Promoting social cohesion and convergence

Ar Europa pirmauja institucijų kokybės srityje?

Policy brief
Paskelbtas
7 Lapkritis 2022
pdf
Formats and languages

Pagrindinės išvados

 • Kokybiškas institucijų darbas siejamas su didesniu bendruoju vidaus produktu (BVP) vienam gyventojui, aukštesniu užimtumo lygiu ir didesniu pasitikėjimu nacionaline valdžia. Jis taip pat siejamas su mažesne skurdo ir socialinės atskirties rizika, pabrėžiant, kad gerai veikiančios institucijos yra labai svarbios ilgalaikei ekonominei ir socialinei konvergencijai Europos Sąjungoje.
Read more
 • Kokybiškas institucijų darbas siejamas su didesniu bendruoju vidaus produktu (BVP) vienam gyventojui, aukštesniu užimtumo lygiu ir didesniu pasitikėjimu nacionaline valdžia. Jis taip pat siejamas su mažesne skurdo ir socialinės atskirties rizika, pabrėžiant, kad gerai veikiančios institucijos yra labai svarbios ilgalaikei ekonominei ir socialinei konvergencijai Europos Sąjungoje.
 • Nors pagal šešis Pasaulinius valdymo rodiklius ES 27 valstybės narės institucijų kokybės srityje yra pasaulio lyderės, po 2008 m. krizės jų rezultatai pagal visus rodiklius suprastėjo. Ši tendencija kelia ypač didelį susirūpinimą, nes institucijos atlieka svarbų vaidmenį – jos stiprina visuomenės atsparumą ir užtikrina galimybę gauti ES lėšas šiam procesui skatinti.
 • Institucijų kokybės srityje 1996–2020 m. Europos lyderės buvo Šiaurės ir Vakarų Europos valstybės narės, o Baltijos šalių rezultatai labai pagerėjo įstojus į ES – jos pralenkė Viduržemio jūros regiono valstybes nares, kurių vertinimas per pastaruosius 12 metų suprastėjo. Vidurio ir Rytų Europos valstybių narių veiklos rezultatai buvo stabilūs; tačiau, nors tam tikro pagerėjimo ir būta, Bulgarijos ir Rumunijos institucijų kokybė minėtu laikotarpiu buvo prasčiausia.
 • Ekstremaliųjų situacijų valdymo mechanizmai ir ES lėšos yra svarbios ekonomikos gaivinimo priemonės, tačiau ES lygiu taip pat reikia ilgalaikiškesnės strategijos, kad ilgainiui būtų užtikrinta institucijų kokybės aukštynkryptė konvergencija. Numačius, kad institucijų kokybė bus vienas iš priemonės „NextGenerationEU“ tikslų, atsivėrė svarbi galimybė stiprinti administracinius gebėjimus ir gerinti valdymo kokybę, kad valstybės narės galėtų efektyviau reaguoti į dabartinius ir būsimus neigiamus ekonominius ir socialinius sukrėtimus.
 • Anksčiau atlikti tyrimai parodė, kad geresnė institucijų kokybė ir didesni administraciniai gebėjimai gali paskatinti ES lėšų įsisavinimą ir maksimaliai padidinti jų skatinamąjį poveikį valstybių narių ir regionų augimui. Tai rodo, kad institucijų kokybės gerinimas ne tik skatina bendrą ekonomikos augimą, bet yra ir viena svarbiausių sąlygų norint veiksmingai valdyti ir gauti priemonės „NextGenerationEU“ lėšas.
Read less

Įžanga

Institucijų kokybė yra vienas svarbiausių veiksnių siekiant aukštynkryptės ekonominės ir socialinės konvergencijos ES, darantis didžiulį poveikį ekonomikos augimui, pritraukiantis užsienio investicijas, užtikrinantis politikos ir reformų įgyvendinimą ir sėkmingą ES lėšų gavimą. Viešųjų institucijRead more

Institucijų kokybė yra vienas svarbiausių veiksnių siekiant aukštynkryptės ekonominės ir socialinės konvergencijos ES, darantis didžiulį poveikį ekonomikos augimui, pritraukiantis užsienio investicijas, užtikrinantis politikos ir reformų įgyvendinimą ir sėkmingą ES lėšų gavimą. Viešųjų institucijų tinkamumas pagal savo paskirtį yra ypač svarbus dabar, kai įgyvendinama programa „NextGenerationEU“, nes prasta institucijų kokybė gali būti kliūtis siekiant gauti lėšų ir apriboti pačios programos veiksmingumą. Šioje politikos apžvalgoje pateikiami aukštynkryptės konvergencijos ES tyrimo, atlikto pagal šešis Pasaulio banko parengtus Pasaulinius valdymo rodiklius, rezultatai. Nors rezultatai rodo, kad institucijų kokybės srityje Europa tebepirmauja pasaulyje, nuo 2008 m. finansų krizės padėtis joje ėmė prastėti. Norint pakeisti šią tendenciją, reikia imtis veiksmų viešojo valdymo srityje.

Read less

Formats and languages

 • Ataskaita

  Puslapių skaičius: 
  28
  Nuorodos Nr.: 
  EF22026
  ISBN: 
  978-92-897-2288-9
  Katalogo Nr.: 
  TJ-AR-22-002-EN-N
  DOI: 
  10.2806/512588
  Catalogue info

  Ar Europa pirmauja institucijų kokybės srityje?

  Formatai

  Cita questa pubblicazione: 

  Eurofound (2022), Does Europe lead the way in institutional quality? Publications Office of the European Union, Luxembourg.

 • Tables and graphs

  The policy brief contains the following lists of tables and figures.

  List of tables

  Table 1: Summary of convergence analysis of WGIs over 1996–2020, 1996–2008 and 2008–2020
  Table 2: Correlation of the WGIs and selected socioeconomic indicators

  List of figures

  Figure 1: EU performance on WGIs compared with global averages, 2020
  Figure 2: Clustering of countries according to the WGIs
  Figure 3: Trends in the WGIs across six European country groups
  Figure 4: Downward convergence in the Voice and accountability indicator, 1996–2020
  Figure 5: Downward convergence in the Political stability indicator, 1996–2020
  Figure 6: Downward convergence in the Government effectiveness indicator, 1996–2020
  Figure 7: Upward convergence in the Regulatory quality indicator, 1996–2020
  Figure 8: Upward convergence in the Rule of law indicator, 1996–2020
  Figure 9: Upward convergence in the Control of corruption indicator, 1996–2020

Moksliniuose tyrimuose, kurie buvo atlikti iki JK išstojimo iš Europos Sąjungos 2020 m. sausio 31 d. ir vėliau paskelbti, gali būti pateikiami su 28 ES valstybėmis narėmis susiję duomenys. Po šios datos, jei nenurodyta kitaip, tyrimuose remiamasi tik 27 ES valstybių narių (28 ES šalių be JK) duomenimis.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Komentuoti