Working conditions in the European Union: the gender perspective

Report
Paskelbtas
21 Rugsėjis 2008
Formatai
 • Download full reportPDF

Įžanga

This report examines the extent of occupational segregation by gender and how it impacts on the quality of women’s and men’s working lives. The analysis is based on findings from the fourth European Working Conditions Survey carried out across 31 countries, including the 27 EU Member States. The report highlights differences between men and women in key aspects of job quality, such as working hours, job satisfaction, work–life compatibility and work-related health outcomes. An executive summary is available - see Related content.

 • Full report

  Reference No: 
  ef07108
  Catalogue: 
  TJ-81-07-145-EN-C
  Catalogue info

  Working conditions in the European Union: the gender perspective

  This report examines the extent of occupational segregation by gender and how it impacts on the quality of women’s and men’s working lives. The analysis is based on findings from the fourth European Working Conditions Survey carried out across 31 countries, including the 27 EU Member States. The report highlights differences between men and women in key aspects of job quality, such as working hours, job satisfaction, work–life compatibility and work-related health outcomes.

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Reference No: 
  ef0854
  Catalogue info

  Darbo sąlygos Europos Sąjungoje iš lyčių perspektyvos - Santrauka

  Authors: 
  Eurofound
  Po šio 2005 m. atlikto tyrimo Fondas išsamiai išnagrinėjo duomenis apie darbo sąlygas ES. Viena iš tyrime nagrinėtų temų buvo vyrų ir moterų darbo sąlygų panašumai ir skirtumai. Tyrime buvo nagrinėti keli konkretūs su darbo kokybe susiję aspektai – darbo laikas, pasitenkinimas darbu, galimybės derinti darbinę veiklą ir asmeninį gyvenimą bei darbo poveikis sveikatai – taip siekiant surinkti duomenis ir įvertinti vyrų ir moterų patirtį nuolat besikeičiančioje darbo aplinkoje. Atliekant tyrimą buvo analizuojamas darbuotojų pasiskirstymas pagal lytį tiek profesinės veiklos, tiek asmeninio gyvenimo požiūriu ir buvo pateiktos apibendrinamosios išvados apie vyrų ir moterų darbo sąlygas 27 ES valstybėse narėse. Šiame lankstinuke apibendrintai pateikiami lyčių aspekto darbe keliami pagrindiniai iššūkiai ir pagrindiniai tyrimo rezultatai.  Atsisiųsti PDF formatu: LT (pdf 48.19 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Komentuoti