Working conditions of an ageing workforce

Report
Atnaujinta
21 Rugsėjis 2008
Paskelbtas
21 Rugsėjis 2008
Formatai
 • Download full reportPDF

Įžanga

The report highlights four factors which are key to shaping the age structure of Europe’s workforce: ensuring career and employment security; maintaining and promoting the health and well-being of workers; developing skills and competencies; and reconciling working and non-working life. The findings show that improving working conditions leads to better job sustainability over the lifecycle, which in turn can prevent early exit from the labour market and encourage stronger participation rates among older workers. The analysis is based on findings from the fourth European Working Conditions Survey carried out in 31 countries, including the 27 EU Member States. An executive summary is available - see Related content.

 • Full report

  Reference No: 
  ef0817
  Catalogue: 
  TJ-30-08-215-EN-C
  Catalogue info

  Working conditions of an ageing workforce

  The report highlights four factors which are key to shaping the age structure of Europe’s workforce: ensuring career and employment security; maintaining and promoting the health and well-being of workers; developing skills and competencies; and reconciling working and non-working life. The findings show that improving working conditions leads to better job sustainability over the lifecycle, which in turn can prevent early exit from the labour market and encourage stronger participation rates among older workers. The analysis is based on findings from the fourth European Working Conditions Survey carried out in 31 countries, including the 27 EU Member States.

 • Executive summary

  Reference No: 
  ef0857
  Catalogue info

  Senėjančių darbuotojų darbo sąlygos - Santrauka

  Authors: 
  Eurofound
  Po šio 2005 m. atlikto tyrimo Fondas išsamiai išnagrinėjo duomenis apie darbo sąlygas ES. Viena iš nagrinėtų temų buvo darbuotojų senėjimas ir jo ilgalaikis poveikis visuomenei bei apskirtai darbo rinkai. Tyrime nustatyti keturi veiksniai, kurie turi didžiausią reikšmę Europos darbuotojų amžiaus struktūrai: karjeros galimybių ir užimtumo garantijos, darbuotojų sveikatos ir gerovės palaikymas ir skatinimas, įgūdžių ir kompetencijos didinimas ir profesinės veiklos bei asmeninio gyvenimo pusiausvyra. Šiame lankstinuke apibendrinami pagrindiniai darbuotojų senėjimo keliami iššūkiai ir pagrindiniai tyrimo rezultatai.  Atsisiųsti PDF formatu: LT (pdf 47.19 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Komentuoti