Quality of life in Europe: Impacts of the crisis

Report
Paskelbtas
27 Lapkritis 2012
Formatai
 • Download full reportPDF

Įžanga

What determines life satisfaction and happiness? How do we value our social situation and immediate surroundings? How has this changed with the economic crisis? For the third wave of the European Quality of Life survey, 35,500 Europeans in all EU Member States were interviewed, in an effort to gain insights to these questions. This overview report presents findings and trends and shows that the impacts of the recession are indeed noticeable and measurable in some areas, while in others there are more long-term developments to be observed. While overall life satisfaction levels have not changed much, optimism about the future and trust in institutions have declined markedly in those countries most affected by the downturn. And groups that were already vulnerable – the long-term unemployed, older people in central and eastern Europe and single parents – report the highest levels of material deprivation and dissatisfaction with their life situation. 
 • Full report

  Number of Pages: 
  168
  Reference No: 
  ef1264
  ISBN: 
  978-92-897-1099-2
  Catalogue: 
  TJ-31-12-928-EN-C
  DOI: 
  10.2806/42471
  Catalogue info

  Quality of life in Europe: Impacts of the crisis

  What determines life satisfaction and happiness? How do we value our social situation and immediate surroundings? How has this changed with the economic crisis? For the third wave of the European Quality of Life survey, 35,500 Europeans in all EU Member States were interviewed, in an effort to gain insights to these questions. This overview report presents findings and trends and shows that the impacts of the recession are indeed noticeable and measurable in some areas, while in others there are more long-term developments to be observed. While overall life satisfaction levels have not changed much, optimism about the future and trust in institutions have declined markedly in those countries most affected by the downturn. And groups that were already vulnerable – the long-term unemployed, older people in central and eastern Europe and single parents – report the highest levels of material deprivation and dissatisfaction with their life situation.

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Reference No: 
  ef12641
  Catalogue info

  Gyvenimo kokybė Europoje: krizės poveikis - Santrauka

  Authors: 
  Eurofound
  Nuo ko priklauso pasitenkinimas gyvenimu, laimės jausmas, tai, kaip vertiname savo socialinę padėtį ir artimiausią aplinką, ir kaip visa tai pasikeitė per ekonomikos krizę? Atliekant trečiąjį Gyvenimo kokybės Europoje tyrimą apklausta 35 000 visose valstybėse narėse gyvenančių europiečių. Šioje apžvalginėje ataskaitoje aprašytos išvados ir tendencijos; iš joje pateikiamų duomenų matoma, kad ekonomikos nuosmukio poveikis yra išties juntamas ir realus. Nors bendras pasitenkinimo gyvenimu lygis keitėsi nedaug, tačiau nuosmukio labiausiai paveiktose šalyse labai sumažėjo optimizmo dėl ateities ir pasitikėjimo valdžios institucijomis. Didžiausią materialinį nepriteklių patiria ir labiausiai savo dabartiniu gyvenimu yra nepatenkintos tos grupės, kurios ir prieš krizę buvo labiau pažeidžiamos: ilgalaikiai bedarbiai, Vidurio ir Rytų Europos pagyvenę žmonės, taip pat šeimos, kurias sudaro tik vienas iš tėvų ir jo vaikai.  Atsisiųsti PDF formatu: LT (pdf 39.93 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Komentuoti