Fifth European Working Conditions Survey - Overview report

Report
Atnaujinta
2 Liepa 2012
Paskelbtas
5 Birželis 2012
pdf
Formatai

Įžanga

Work plays a pivotal role in people’s lives, in the functioning of companies and in society at large. Improving the quality of work and working conditions has long been at the forefront of EU policy, most recently in the Europe 2020 Strategy towards ‘Smart, inclusive and cohesive growth’. The fifRead more

Work plays a pivotal role in people’s lives, in the functioning of companies and in society at large. Improving the quality of work and working conditions has long been at the forefront of EU policy, most recently in the Europe 2020 Strategy towards ‘Smart, inclusive and cohesive growth’. The fifth European Working Conditions Survey (EWCS) explores topics as diverse as physical risks, working time, gender segregation, work–life balance, employee representation, work organisation, stress at work, skills development and pay, as well as health and well-being. The survey charts trends in working conditions, identifies major risk factors and highlights issues meriting policy attention. Based on interviews with 44,000 workers across 34 European countries, the fifth EWCS represents a rich store of information and analysis on work in all its dimensions in Europe today.

Read less

Formatai

 • Ataskaita

  Puslapių skaičius: 
  160
  Nuorodos Nr.: 
  ef1182
  ISBN: 
  978-92-897-1062-6
  Katalogo Nr.: 
  TJ-30-12-411-EN-C
  DOI: 
  10.2806/34660
  Catalogue info
 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Nuorodos Nr.: 
  ef11821
  Catalogue info

  Penktasis darbo sąlygų tyrimas

  Autorius (-ai): 
  Eurofound
  Darbas žmonių gyvenime, įmonių veikloje ir visoje visuomenėje vaidina vieną iš pagrindinių vaidmenų. Darbo kokybės ir darbo sąlygų gerinimas jau seniai priklauso svarbiausiems ES politikos klausimams. Jis taip pat atsispindi ir neseniai patvirtintoje strategijoje „2020 m. Europa“ bei joje numatytuose „pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo“ uždaviniuose. Penktajame Europos darbo sąlygų tyrime analizuojami įvairiausi klausimai: fiziniai pavojai, darbo laikas, lyčių segregacija, darbo ir gyvenimo pusiausvyra, darbuotojų atstovavimas, darbo organizavimas, stresas darbe, gebėjimų ugdymas, darbo užmokestis, sveikata ir gerovė. Tyrime nustatytos darbo sąlygų kitimo tendencijos bei svarbiausi rizikos veiksniai ir išryškinami klausimai, į kuriuos politikos kūrėjai turėtų atkreipti dėmesį. Penktajame Europos darbo sąlygų tyrime apklausta 44 000 darbuotojų 34 šalyse, todėl tai yra gausios informacijos ir jos analizės duomenų šaltinis apie visus darbo aspektus šiandieninėje Europoje.  Atsisiųsti PDF formatu: LT (pdf 38.33 Kb)

Part of the series

 • European Working Conditions Surveys

  The European Working Conditions Survey (EWCS) launched in 1990 and is carried out every five years, with the latest edition in 2015. It provides an overview of trends in working conditions and quality of employment for the last 30 years. It covers issues such as employment status, working time duration and organisation, work organisation, learning and training, physical and psychosocial risk factors, health and safety, work–life balance, worker participation, earnings and financial security, work and health, and most recently also the future of work.

 • European Working Conditions Survey 2010

  Eurofound’s European Working Conditions Survey (EWCS) paints a wide-ranging picture of Europe at work across countries, occupations, sectors and age groups. This series consists of findings from the EWCS 2010, the fifth edition of the survey. The survey was first carried out in 1990.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Komentuoti