Employment polarisation and job quality in the crisis: European Jobs Monitor 2013

Report
Paskelbtas
13 Kovas 2013
pdf
Formatai
Executive summary in 25 languages
Atsisiųsti

Įžanga

This report describes recent structural shifts in employment in European labour markets before, during and after the 2008–2009 recession. It finds that employment destruction across Europe in the recession was strongly polarising in terms of the wage structure, while there wRead more
This report describes recent structural shifts in employment in European labour markets before, during and after the 2008–2009 recession. It finds that employment destruction across Europe in the recession was strongly polarising in terms of the wage structure, while there was less polarisation in 2010–2012. A jobs based approach identifies how net employment shifts at Member State and EU level have been distributed across jobs in different quintiles of the wage distribution. 
Read less

Formatai

 • Ataskaita

  Puslapių skaičius: 
  81
  Nuorodos Nr.: 
  ef1304
  Catalogue info

  Employment polarisation and job quality in the crisis: European Jobs Monitor 2013

  This report describes recent structural shifts in employment in European labour markets before, during and after the 2008–2009 recession. It finds that employment destruction across Europe in the recession was strongly polarising in terms of the wage structure, while there was less polarisation in 2010–2012. A jobs based approach identifies how net employment shifts at Member State and EU level have been distributed across jobs in different quintiles of the wage distribution.

  Formatai

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Nuorodos Nr.: 
  ef13041
  Catalogue info

  Užimtumo poliarizacija ir darbo vietų kokybė krizės laikotarpiu. 2013 m. Europos darbo vietų stebėsenos ataskaita

  Autorius (-ai): 
  Eurofound
  Šioje ataskaitoje aprašomos iki 2008–2009 m. ekonomikos nuosmukio, šio nuosmukio laikotarpiu ir jam pasibaigus Europos darbo rinkose įvykusios struktūrinės užimtumo permainos. Ataskaitoje konstatuojama, jog nuosmukio laikotarpiu visoje Europoje stipriai mažėjant žmonių užimtumo lygiui pasireiškė stipri darbo užmokesčio struktūros poliarizacija, o 2011–2012 m. ši tendencija buvo ne tokia ryški. Vadovaujantis pavienių darbo vietų vertinimu pagrįstu požiūriu, ataskaitoje analizuojama, kaip valstybių narių ir ES lygmenimis įvykusios su bendru užimtumu susijusios permainos paveikė prie skirtingų darbo užmokesčio pasiskirstymo struktūros kvintilių priskiriamas darbo vietas. Kiti du darbo vietų reitingavimo kriterijai pagrįsti vidutiniu jose dirbančių asmenų išsilavinimo lygiu ir daugiamačiu darbo vietos kokybės rodikliu – su pinigais nesusijusiu darbo vietos kokybės indeksu. Šis naujas, penktojo Europos darbo sąlygų tyrimo duomenimis pagrįstas indeksas apima informaciją apie labai skirtingas darbo vietos charakteristikas, kurias sociologai sieja su darbuotojų gerove.


  Galima parsisiųsti 25 kalbomis

  Atsisiųsti

Part of the series

 • European Jobs Monitor

  This series brings together publications and other outputs of the European Jobs Monitor (EJM), which tracks structural change in European labour markets. The EJM analyses shifts in the employment structure in the EU in terms of occupation and sector and gives a qualitative assessment of these shifts using various proxies of job quality – wages, skill-levels, etc.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Komentuoti