Quality of life in Europe: Subjective well-being

Report
Paskelbtas
06 Lapkritis 2013
Formatai
 • Download full reportPDF

Įžanga

This report assesses the impact of the crisis on the subjective well-being of Europeans. In 2011, GDP per capita in 22 out of the then 27 EU Member States was below 2008 levels, and unemployment rates were higher in 25 out of the 27. These indicators demonstrate worrying trends, but the report goes deeper, trying to answer various questions: What is the real impact on people’s lives? Who has been hit hardest? Where have there been positive wellbeing patterns? What explains the variation in well-being across Europe? How can policy increase or stem the fall in well-being in the future? It concludes that the crisis may not be affecting everyone’s well-being equally, nor all aspects of well-being. Well-being has fallen in many EU countries, remaining highest in northern countries. However, falls in wellbeing in many western EU countries have been matched by increases in eastern countries. Population groups with low well-being include those limited by disability or illness and unemployed people. 
 • Full report

  Number of Pages: 
  128
  Reference No: 
  ef1359
  ISBN: 
  978-92-8971-120-
  Catalogue: 
  TJ-03-13-423-EN-C
  DOI: 
  10.2806/37878
  Catalogue info

  Quality of life in Europe: Subjective well-being

  This report assesses the impact of the crisis on the subjective well-being of Europeans. In 2011, GDP per capita in 22 out of the then 27 EU Member States was below 2008 levels, and unemployment rates were higher in 25 out of the 27. These indicators demonstrate worrying trends, but the report goes deeper, trying to answer various questions: What is the real impact on people’s lives? Who has been hit hardest? Where have there been positive wellbeing patterns? What explains the variation in well-being across Europe? How can policy increase or stem the fall in well-being in the future? It concludes that the crisis may not be affecting everyone’s well-being equally, nor all aspects of well-being. Well-being has fallen in many EU countries, remaining highest in northern countries. However, falls in wellbeing in many western EU countries have been matched by increases in eastern countries. Population groups with low well-being include those limited by disability or illness and unemployed people.

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Reference No: 
  ef13591
  Catalogue info

  Gyvenimo kokybė Europoje: subjektyvi gerovė

  Authors: 
  Eurofound
  Šioje ataskaitoje vertinamas krizės poveikis subjektyviai europiečių gerovei. 2011 m. BVP vienam gyventojui 22 iš 27 tuometinių ES valstybių narių buvo mažesnis, palyginti su 2008 m. lygiu, o nedarbo lygis buvo aukštesnis 25 iš 27 ES valstybių narių. Šie rodikliai atskleidžia nerimą keliančias tendencijas, tačiau ataskaitoje pateikiama išsamesnė analizė ir joje bandoma atsakyti į įvairius klausimus: koks yra realus krizės poveikis žmonių gyvenimui? Kokie asmenys nukentėjo labiausiai? Kokiose šalyse padidėjo gerovės lygis? Kaip galima paaiškinti gerovės lygio skirtumus Europoje? Kokiomis politikos priemonėmis galima ateityje didinti gerovės lygį arba užkirsti kelią jo mažėjimui? Ataskaitoje daroma išvada, kad krizės poveikis kiekvieno asmens gerovei ir visiems gerovės aspektams yra nevienodas. Gerovės lygis sumažėjo daugelyje ES šalių, o aukščiausias jis išliko šiaurės šalyse. Vis dėlto gerovės lygio mažėjimą daugelyje vakarų ES šalių kompensavo gerovės lygio didėjimas rytų šalyse. Tam tikrų gyventojų grupių, įskaitant neįgaliuosius arba sergančius asmenis ir bedarbius, gerovės lygis yra žemas.  Atsisiųsti PDF formatu: LT (pdf 36.7 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Komentuoti