Role of governments and social partners in keeping older workers in the labour market

Report
Atnaujinta
09 Birželis 2013
Paskelbtas
29 Balandis 2013
Formatai
 • Download full reportPDF

Įžanga

With the average age of the population rising, people aged 55–64 make up an increasing share of workers in Europe. This demographic shift, as well as ongoing threats to the sustainability of national welfare and pension systems, has increased pressure for reforms to encourage longer careers. This report maps initiatives at national or sectoral level taken by governments and social partners to keep older workers in the labour market. Some measures involve financial incentives to work longer while others look at ways to enhance working conditions. 
 • Full report

  Number of Pages: 
  50
  Reference No: 
  ef1323
  Catalogue info

  Role of governments and social partners in keeping older workers in the labour market

  With the average age of the population rising, people aged 55–64 make up an increasing share of workers in Europe. This demographic shift, as well as ongoing threats to the sustainability of national welfare and pension systems, has increased pressure for reforms to encourage longer careers. This report maps initiatives at national or sectoral level taken by governments and social partners to keep older workers in the labour market. Some measures involve financial incentives to work longer while others look at ways to enhance working conditions.

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Reference No: 
  ef13231
  Catalogue info

  Vyriausybių ir socialinių partnerių vaidmuo išsaugant vyresnio amžiaus darbuotojus darbo rinkoje

  Authors: 
  Eurofound
  Šioje ataskaitoje nagrinėjamos iniciatyvos, kurių nacionaliniu ir sektorių lygmenimis ėmėsi vyriausybės ir socialiniai partneriai, siekdami išsaugoti vyresnio amžiaus darbuotojus darbo rinkoje. Pagal Europos pramoninių ryšių stebėjimo centro (EIRO) 28 nacionalinių pranešėjų pateiktą informaciją parengtoje ataskaitoje svarstomos darbo sąlygų tobulinimo, darbuotojų sveikatos ir darbo aplinkos gerinimo ir vyresnio amžiaus darbuotojų mokymo ir užimtumo skatinimo iniciatyvos ir priemonės, kurių imtasi siekiant skatinti darbuotojus ilgiau likti darbo vietoje.  Atsisiųsti PDF formatu: LT (pdf 40.68 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Komentuoti