Quality of employment conditions and employment relations in Europe

Report
Paskelbtas
18 Vasaris 2014
Formatai
 • Download full reportPDF

Įžanga

This report provides an in-depth analysis of the quality of employment conditions and employment relations in the European employed workforce. Employment in the report is viewed as the contractual relationship between an employer and a worker, specifically how the rights and duties embedded into the relationship are translated into real rights. The analysis is mainly based on data from the fifth European Working Conditions Survey (EWCS), conducted in 2010. Where appropriate, comparisons with earlier waves of the EWCS are made. 

 

 • Full report

  Number of Pages: 
  64
  Reference No: 
  ef1367
  Catalogue info

  Quality of employment conditions and employment relations in Europe

  This report provides an in-depth analysis of the quality of employment conditions and employment relations in the European employed workforce. Employment in the report is viewed as the contractual relationship between an employer and a worker, specifically how the rights and duties embedded into the relationship are translated into real rights. The analysis is mainly based on data from the fifth European Working Conditions Survey (EWCS), conducted in 2010. Where appropriate, comparisons with earlier waves of the EWCS are made.

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Reference No: 
  ef13671
  Catalogue info

  Užimtumo sąlygų ir darbo santykių kokybė Europoje

  Authors: 
  Eurofound
  Šioje ataskaitoje į užimtumo sąlygas ir darbo santykius europinėje darbo vietoje pažvelgiama kokybės požiūriu. Joje, kaip pagrindine prielaida, remiamasi būtinybe gerinti darbo vietų kokybę, vieną iš pagrindinių Europos pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo strategijos „Europa 2020“ ašių. Geros kokybės darbo vietos yra svarbi darnios profesinės karjeros, darbuotojų motyvacijos ir jų našumo lygių išsaugojimo prielaida; jos taip pat padeda užtikrinti geresnę bendrą darbuotojų sveikatą. Remiantis 2010 m. atlikto 5-ojo Europos darbo sąlygų tyrimo (EDST) duomenimis, šioje ataskaitoje užimtumo kokybė vertinama taikant daugiamatę koncepciją, pagrįstą 12 rodiklių, kuriais vertinami keturi sudėtiniai užimtumo matmenys, t. y. darbo sutarties saugumas, pajamos ir teisės, darbo laikas ir galimybės įsidarbinti, ir du sudėtiniai darbo santykių matmenys, t. y. atstovavimas darbuotojams ir įgaliojimų darbuotojams suteikimas.  Atsisiųsti PDF formatu: LT (pdf 40.37 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Komentuoti