Work organisation and employee involvement in Europe

Report
Paskelbtas
11 Birželis 2013
Formatai

Įžanga

This report explores the opportunities open to employees in workplaces across Europe to participate in decision-making, either in the context of their job or in relation to wider organisational issues affecting their work. Employee involvement is a key component of work organisation, relating to other dimensions such as physical working conditions and work intensity. Two dimensions of employee involvement are covered: task discretion – or the influence that employees can exercise over their immediate work tasks – and organisational participation – or the influence that employees have over work organisation. While in the EU27 as a whole there are limited opportunities for employees to participate in decision-making, the findings point to the clear benefits for employees in working in organisations that give greater scope for their involvement. Crucially, employee involvement has been shown to have a positive effect on employee motivation and psychological wellbeing, critical elements in fostering enhanced work performance and company productivity.

 • Full report

  Number of Pages: 
  84
  Reference No: 
  ef1330
  ISBN: 
  978-92-897-1115-9
  Catalogue: 
  TJ-01-13-008-EN-N
  DOI: 
  10.2806/18346
  Catalogue info

  Work organisation and employee involvement in Europe

  This report explores the opportunities open to employees in workplaces across Europe to participate in decision-making, either in the context of their job or in relation to wider organisational issues affecting their work. Employee involvement is a key component of work organisation, relating to other dimensions such as physical working conditions and work intensity. Two dimensions of employee involvement are covered: task discretion – or the influence that employees can exercise over their immediate work tasks – and organisational participation – or the influence that employees have over work organisation.

  Available formats

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Reference No: 
  ef13301
  Catalogue info

  Darbo organizavimas ir darbuotojų dalyvavimas priimant sprendimus Europoje

  Authors: 
  Eurofound
  Šioje ataskaitoje nagrinėjamos darbuotojų galimybės visos Europos darbovietėse dalyvauti priimant sprendimus, susijusius su jų darbu arba su platesniais organizaciniais klausimais, darančiais poveikį jų darbui. Darbuotojų dalyvavimas priimant sprendimus yra vienas pagrindinių darbo organizavimo veiksnių ir ataskaitoje apžvelgiami du matmenys: veiksmų laisvė atliekant užduotis, t. y. poveikis, kurį darbuotojai gali daryti savo tiesioginėms darbo užduotims, ir organizacinis dalyvavimas, t. y. poveikis, kurį darbuotojai daro darbo organizavimui. Nors ES–27 darbuotojų galimybės dalyvauti priimant sprendimus yra gana ribotos, iš išvadų matyti aiški tokio dalyvavimo nauda, visų pirma darbuotojų motyvacijai ir psichologinei gerovei, o tai yra labai svarbūs elementai siekiant geresnių darbo rezultatų ir didesnio įmonės našumo.  Atsisiųsti PDF formatu: LT (pdf 38.24 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Komentuoti