Drivers of recent job polarisation and upgrading in Europe - European Jobs Monitor 2014

Report
Paskelbtas
7 Liepa 2014
pdf
Formatai
Executive summary in 24 languages
Atsisiųsti

Įžanga

This report looks in detail at recent shifts in the employment structure at Member State and EU level, examining the main sectors and occupations that have contributed to job loss and job growth. It finds, for example, that in 2011–2013, the majority of net employment losses continued to occur inRead more

This report looks in detail at recent shifts in the employment structure at Member State and EU level, examining the main sectors and occupations that have contributed to job loss and job growth. It finds, for example, that in 2011–2013, the majority of net employment losses continued to occur in middle-paid and low-to-middle-paid jobs in construction and manufacturing. Employment growth remained resilient in high-paid, high-skilled jobs, and knowledge-intensive services have been the main source of this growth. The report also examines some of the likely drivers behind the changing employment structure: technological change, globalisation and labour market institutions. 

Read less

Formatai

 • Ataskaita

  Puslapių skaičius: 
  99
  Nuorodos Nr.: 
  ef1419
  ISBN: 
  978-92-897-1183-8
  Katalogo Nr.: 
  TJ-AN-14-001-EN-C
  DOI: 
  10.2806/61506
  Catalogue info

  Drivers of recent job polarisation and upgrading in Europe - European Jobs Monitor 2014

  This report looks in detail at recent shifts in the employment structure at Member State and EU level, examining the main sectors and occupations that have contributed to job loss and job growth. It finds, for example, that in 2011–2013, the majority of net employment losses continued to occur in middle-paid and low-to-middle-paid jobs in construction and manufacturing. Employment growth remained resilient in high-paid, high-skilled jobs, and knowledge-intensive services have been the main source of this growth. The report also examines some of the likely drivers behind the changing employment structure: technological change, globalisation and labour market institutions.

  Formatai

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Nuorodos Nr.: 
  ef14191
  Catalogue info

  Pastarojo meto darbo vietų poliarizacijos ir kokybės gerėjimo Europoje veiksniai. 2014 m. Europos darbo vietų stebėsenos ataskaita

  Autorius (-ai): 
  Eurofound
  Šioje ataskaitoje išsamiai apžvelgiami pastarojo meto užimtumo struktūros pokyčiai valstybių narių ir ES lygmenimis ir nagrinėjami pagrindiniai sektoriai ir profesijos, susiję su darbo vietų praradimu ir jų skaičiaus didėjimu. Pavyzdžiui, ataskaitoje nustatyta, kad, vertinant užimtumo grynuosius rodiklius, 2011–2013 m. ir toliau daugiausia panaikinama vidutiniškai ir nuo menkai iki vidutiniškai apmokamų darbo vietų statybos ir gamybos sektoriuose. Nuolat daugėjo gerai apmokamų aukštos kvalifikacijos reikalaujančių darbo vietų; pagrindinis tokio augimo šaltinis – žinioms imlios paslaugos. Be to, ataskaitoje nagrinėjami tam tikri tikėtini užimtumo struktūros pokyčių veiksniai: technologiniai pokyčiai, globalizacija ir darbo rinkos institucijos.


  Galima parsisiųsti 24 kalbomis

  Atsisiųsti

Part of the series

 • European Jobs Monitor

  This series brings together publications and other outputs of the European Jobs Monitor (EJM), which tracks structural change in European labour markets. The EJM analyses shifts in the employment structure in the EU in terms of occupation and sector and gives a qualitative assessment of these shifts using various proxies of job quality – wages, skill-levels, etc.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Komentuoti