Effects of restructuring at regional level and approaches to dealing with the consequences

Report
Paskelbtas
9 Rugsėjis 2014
pdf
Formatai
Executive summary in 23 languages
Atsisiųsti

Įžanga

While restructuring is increasingly acknowledged as an inherent characteristic of economic development and receives substantial policy attention at European and Member State level, the regional perspective on it is rarely discussed. However, most large-scale restructurings affect the regions and Read more

While restructuring is increasingly acknowledged as an inherent characteristic of economic development and receives substantial policy attention at European and Member State level, the regional perspective on it is rarely discussed. However, most large-scale restructurings affect the regions and employment areas where they take place, not just the company and its employees. Based on secondary data analysis, a literature review and five in-depth case studies, this research project aims to identify the effects of large-scale restructuring at regional level. It also describes examples of successful regional management directed at maintaining and improving labour markets and living conditions following an important restructuring event. The case studies created under this research project are available on demand from Eurofound. Requests should be directed to Irene Mandl, Research Manager, ima@eurofound.europa.eu.

 

 

Read less

Formatai

 • Report

  Reference no.: 
  ef1441
  Catalogue info

  Effects of restructuring at regional level and approaches to dealing with the consequences

  While restructuring is increasingly acknowledged as an inherent characteristic of economic development and receives substantial policy attention at European and Member State level, the regional perspective on it is rarely discussed. However, most large-scale restructurings affect the regions and employment areas where they take place, not just the company and its employees. Based on secondary data analysis, a literature review and five in-depth case studies, this research project aims to identify the effects of large-scale restructuring at regional level. It also describes examples of successful regional management directed at maintaining and improving labour markets and living conditions following an important restructuring event.

  Formatai

 • Executive summary

  Reference no.: 
  ef14411
  Catalogue info

  Restruktūrizavimo poveikis regionams ir jo padarinių valdymo metodai

  Author(s): 
  Eurofound

  Nors restruktūrizavimas vis dažniau pripažįstamas kaip neatsiejama ekonominės plėtros dalis ir nors jam skiriama daug dėmesio rengiant politiką Europos ir valstybių narių lygmenimis, regioniniai restruktūrizavimo aspektai aptariami retai. Vis dėlto dažniausiai didelio masto restruktūrizavimas paveikia ne tik konkrečią bendrovę ir jos darbuotojus, bet ir tuos regionus bei užimtumo sritis, kur vykdomas restruktūrizavimas. Remiantis antrinių duomenų analize, literatūros apžvalga ir penkiais išsamiais socialiniais tyrimais, šiuo mokslinių tyrimų projektu siekiama apibrėžti didelio masto restruktūrizavimo poveikį regionams. Be to, jame aprašomi sėkmingi pavyzdžiai, kai gero regioninio valdymo priemonėmis siekiama palaikyti ir tobulinti darbo rinkas bei darbo sąlygas po svarbaus restruktūrizavimo.

  Available for download in 23 languages

  Atsisiųsti
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Komentuoti