Developing a country typology for analysing quality of life in Europe

Report
Paskelbtas
14 Lapkritis 2014
pdf
Formatai
Executive summary in 22 languages
Atsisiųsti

Įžanga

As the European Union grows in size and diversity, it becomes increasingly challenging to summarise the impact of state actions on the lives of citizens. One approach to this complexity is to group countries based on characteristics relevant to quality of life. This report develops a country typoRead more

As the European Union grows in size and diversity, it becomes increasingly challenging to summarise the impact of state actions on the lives of citizens. One approach to this complexity is to group countries based on characteristics relevant to quality of life. This report develops a country typology focused on quality of life as a multidimensional concept. It draws on (a) a review of the literature on country groups, (b) an empirical cluster analysis of macro-level indicators of state capacity and action and (c) an analysis of data on quality of life from the 2012 European Quality of Life Survey. This report develops a typology of the 34 countries included in this survey (the 28 EU Member States as well as the former Yugoslav Republic of Macedonia, Iceland, Kosovo, Montenegro, Serbia and Turkey). Drawing mainly on a synthesis of the literature, it goes on to recommend an eight-group system, which can be collapsed into five or three groups depending on the requirements of the analysis. 

Read less

Formatai

 • Ataskaita

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Nuorodos Nr.: 
  EF14471
  Catalogue info

  Šalių tipologijos kūrimas gyvenimo kokybei Europoje analizuoti

  Autorius (-ai): 
  Eurofound

  Kadangi Europos Sąjunga plečiasi ir tampa įvairesnė, vis sunkiau apibendrinti valstybės veiksmų poveikį piliečių gyvenimui. Vienas iš būdų atsižvelgti į tokį kompleksiškumą – sugrupuoti šalis pagal gyvenimo kokybei svarbias ypatybes. Šioje ataskaitoje pateikiama šalių tipologija, sutelkta į gyvenimo kokybę kaip daugiamatę sąvoką. Ji paremta a) literatūros apie šalių grupes apžvalga, b) valstybės pajėgumo ir veiksmų makrolygio rodiklių empirine grupių analize ir c) 2012 m. Europos gyvenimo kokybės tyrimo gyvenimo kokybės duomenų analize. Šioje ataskaitoje pateikiama į tyrimą įtrauktų 34 šalių (28 ES valstybių narių, taip pat buvusios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos, Islandijos, Kosovo, Juodkalnijos, Serbijos ir Turkijos) tipologija. Remiantis pirmiausia literatūros apibendrinimu, ataskaitoje rekomenduojama aštuonių grupių sistema, kuri gali būti išskaidyta į penkias ar tris grupes, atsižvelgiant į analizės poreikius.

  Galima parsisiųsti 22 kalbomis

  Atsisiųsti

Part of the series

 • European Quality of Life Survey 2012

  Eurofound's European Quality of Life Survey (EQLS) examines both the objective circumstances of European citizens' lives and how they feel about those circumstances and their lives in general. This series consists of outputs from the EQLS 2012, the third edition of the survey. The survey was first carried out in 2003. 

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Komentuoti