Quality of life in Europe: Families in the economic crisis

Report
Atnaujinta
31 Kovas 2014
Paskelbtas
26 Kovas 2014
pdf
Formatai
Executive summary in 25 languages
Atsisiųsti

Įžanga

The economic crisis has reshaped the lives of millions of European citizens. But how has it affected families with children? Children are more at risk of poverty or social exclusion than the overall population in a large majority of EU countries; hence, it is important to unRead more
The economic crisis has reshaped the lives of millions of European citizens. But how has it affected families with children? Children are more at risk of poverty or social exclusion than the overall population in a large majority of EU countries; hence, it is important to understand how the crisis has affected the households in which these children grow up. This report describes the changing quality of life across the EU for different types of families with children and compares their living standards and social situation. Grouping the EU Member States into four categories on the basis of the flexibility or otherwise of their family policies, it also examines potential patterns that may be related to different family policy approaches. Themes that emerge from the findings include the particular challenges facing lone parents, the greater difficulties facing jobless families since the onset of the crisis, and the increasing extent of conflict parents experience in seeking to balance their work and family lives. 
Read less

Formatai

 • Ataskaita

  Puslapių skaičius: 
  80
  Nuorodos Nr.: 
  ef1389
  ISBN: 
  978-92-897-1138-8
  Katalogo Nr.: 
  TJ-01-13-770-EN-C
  DOI: 
  10.2806/49619
  Catalogue info

  Quality of life in Europe: Families in the economic crisis

  The economic crisis has reshaped the lives of millions of European citizens. But how has it affected families with children? Children are more at risk of poverty or social exclusion than the overall population in a large majority of EU countries; hence, it is important to understand how the crisis has affected the households in which these children grow up. This report describes the changing quality of life across the EU for different types of families with children and compares their living standards and social situation. Grouping the EU Member States into four categories on the basis of the flexibility or otherwise of their family policies, it also examines potential patterns that may be related to different family policy approaches. Themes that emerge from the findings include the particular challenges facing lone parents, the greater difficulties facing jobless families since the onset of the crisis, and the increasing extent of conflict parents experience in seeking to balance their work and family lives.

  Formatai

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Nuorodos Nr.: 
  ef13891
  Catalogue info

  Gyvenimo kokybė Europoje. Šeimų gyvenimas ekonomikos krizės sąlygomis

  Autorius (-ai): 
  Eurofound
  Ekonomikos krizė pakeitė milijonų Europos piliečių gyvenimus. Tačiau kokia krizės įtaka šeimoms su vaikais? Daugumoje ES šalių skurdo ar socialinės atskirties pavojus vaikams didesnis nei visiems kitiems gyventojams, todėl svarbu suprasti, kaip krizė paveikė namų ūkius, kuriuose auga vaikai. Šioje ataskaitoje aprašoma kintanti įvairių vaikų turinčių šeimų gyvenimo kokybė Europos Sąjungoje, palyginami jų gyvenimo lygiai ir socialinė padėtis. Ataskaitoje ES valstybės narės suskirstytos į keturias grupes pagal šeimos politikos lankstumą; be to, joje nagrinėjamos galimos tendencijos, kurios gali būti susijusios su skirtingu šeimos traktavimu politikoje. Ataskaitoje atskleidžiamos šios temos: iššūkiai, kylantys vienišiems tėvams, didesni bedarbių šeimų sunkumai prasidėjus krizei ir vis didesni konfliktai, su kuriais susiduria tėvai, norintys derinti darbą ir šeimos gyvenimą.


  Galima parsisiųsti 25 kalbomis

  Atsisiųsti

Part of the series

 • European Quality of Life Survey 2012

  Eurofound's European Quality of Life Survey (EQLS) examines both the objective circumstances of European citizens' lives and how they feel about those circumstances and their lives in general. This series consists of outputs from the EQLS 2012, the third edition of the survey. The survey was first carried out in 2003. 

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Komentuoti