Quality of life in Europe: Trends 2003‑2012

Report
Atnaujinta
12 Vasaris 2014
Paskelbtas
04 Vasaris 2014
Formatai
 • Download full reportPDF

Įžanga

Eurofound has conducted the European Quality of Life Survey EQLS) in 2003, 2007 and 2011. This report compares the results from the three waves to provide evidence of trends and change in the quality of life of Europeans over a decade. It also examines whether differences across EU Member States have narrowed or remained stable. One of its findings is that subjective well-being has remained stable across the EU as whole, but it also finds that financial strain in households has grown in the wake of the economic crisis. The report proposes a more active approach to social protection, as lower household income is a strong negative influence on quality of life, and especially so in an economic downturn. An executive summary is available - see Related content.
 • Full report

  Number of Pages: 
  114
  Reference No: 
  ef1364
  ISBN: 
  978-92-897-1126-5
  Catalogue: 
  TJ-01-13-478-EN-C
  DOI: 
  10.2806/46819
  Catalogue info

  Quality of life in Europe: Trends 2003‑2012

  Eurofound has conducted the European Quality of Life Survey EQLS) in 2003, 2007 and 2011. This report compares the results from the three waves to provide evidence of trends and change in the quality of life of Europeans over a decade. It also examines whether differences across EU Member States have narrowed or remained stable. One of its findings is that subjective well-being has remained stable across the EU as whole, but it also finds that financial strain in households has grown in the wake of the economic crisis. The report proposes a more active approach to social protection, as lower household income is a strong negative influence on quality of life, and especially so in an economic downturn. An executive summary is also available.

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Reference No: 
  ef13641
  Catalogue info

  Gyvenimo Europoje kokybė. 2003–2012 m. tendencijos

  Authors: 
  Eurofound
  Europos gyvenimo kokybės tyrimą Eurofound atliko 2003, 2007 ir 2011 m. Šioje ataskaitoje palyginami trijų tyrimų rezultatai, siekiant pateikti duomenų apie europiečių gyvenimo kokybės tendencijas ir pokyčius per dešimtmetį. Be to, joje nagrinėjama, ar skirtumai tarp ES valstybių narių sumažėjo ar liko nepakitę. Viena iš padarytų išvadų yra ta, kad subjektyvi gerovė visoje ES išliko nepakitusi, tačiau kartu nustatyta, kad dėl ekonomikos krizės poveikio finansinių problemų namų ūkiuose padaugėjo. Ataskaitoje siūloma imtis aktyvesnių veiksmų socialinės apsaugos srityje, nes mažesnės namų ūkio pajamos labai neigiamai veikia gyvenimo kokybę, ypač ekonomikos nuosmukio laikotarpiu.  Atsisiųsti PDF formatu: LT (pdf 38.62 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Komentuoti