Representativeness of the European social partner organisations: Electricity sector

Report
Atnaujinta
29 Sausis 2014
Paskelbtas
26 Sausis 2014
pdf
Formatai
Executive summary
Atsisiųsti
Autorius (-ai): 
Sanz de Miguel, Pablo

Įžanga

This study provides information designed to aid sectoral social dialogue in the electricity sector. The study is divided into three parts: a summary of the sector’s economic and employment background; an analysis of the social partner organisations in all EU Member States, with emphasis on their Read more

This study provides information designed to aid sectoral social dialogue in the electricity sector. The study is divided into three parts: a summary of the sector’s economic and employment background; an analysis of the social partner organisations in all EU Member States, with emphasis on their membership, their role in collective bargaining, social dialogue and public policy, and their national and European affiliations; and finally, an analysis of the relevant European organisations, particularly their membership composition and their capacity to negotiate. The aim of Eurofound's series of representativeness studies is to identify the relevant national and supranational social partner organisations in the field of industrial relations in selected sectors. The impetus for these studies arises from the European Commission’s desire to recognise the representative social partner organisations to be consulted under the provisions of the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU).

Read less

Formatai

 • Ataskaita

 • Executive summary

  Nuorodos Nr.: 
  ef13931
  Catalogue info

  Europos socialinių partnerių organizacijų reprezentatyvumas. Elektros energijos sektorius

  Autorius (-ai): 
  Eurofound
  Šiame tyrime pateikiama informacija, skirta paskatinti elektros energijos sektoriaus socialinį dialogą. Tyrime iš pradžių apžvelgiama ekonominė ir užimtumo padėtis sektoriuje, po to apibūdinamos visų ES valstybių narių socialinių partnerių organizacijos (pagal narystę, vaidmenį kolektyvinėse derybose, socialinį dialogą ir viešąją politiką, taip pat pagal narystę nacionaliniuose ir Europos susivienijimuose), o pabaigoje įvertinamos tinkamos Europos organizacijos, visų pirma, jų sudėtis ir gebėjimas derėtis. EIRO reprezentatyvumo tyrimų serijos tikslas – nustatyti nacionalines ir viršnacionalines atrinktų sektorių darbo santykių socialinių partnerių organizacijas, atsižvelgiant į Europos Komisijos siekį nustatyti reprezentatyvias socialinių partnerių organizacijas, su kuriomis reikia konsultuotis pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo nuostatas.  Atsisiųsti PDF formatu: LT (pdf 39.26 Kb)

  Galima parsisiųsti 1 kalba

  Atsisiųsti
 • National contributions

Part of the series

 • Sectoral social dialogue

  Eurofound's representativness studies are designed to allow the European Commission to identify the ‘management and labour’ whom it must consult under article 154 of the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU). This series consists of studies of the representativeness of employer and worker organisations in various sectors.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Komentuoti