Pay in Europe in the 21st century

Report
Paskelbtas
13 Balandis 2014
pdf
Formatai
Executive summary in 25 languages
Atsisiųsti

Įžanga

The issue of wages has attracted particular attention at European level since the onset of the economic crisis. Changes in economic governance, notably within the European semester, have prompted discussions on wage‑setting mechanisms. While, overall, wage‑bargaining regimesRead more
The issue of wages has attracted particular attention at European level since the onset of the economic crisis. Changes in economic governance, notably within the European semester, have prompted discussions on wage‑setting mechanisms. While, overall, wage‑bargaining regimes have remained relatively stable over time in many countries, the most substantial changes were seen in Member States facing more difficult economic circumstances. This report provides comparative time series on wage‑bargaining outcomes across the EU Member States and Norway, discussing pay developments against the background of different wage‑bargaining regimes and looks into the link between pay and productivity developments. It also investigates the different systems and levels of minimum wages in Europe at present, carrying out an accounting exercise through a hypothetical scenario of a minimum wage set at 60% of the median national wage (with some alternative scenarios as well for comparison) in order to benchmark and evaluate minimum wage levels and systems in Europe, and to discuss the possibilities and difficulties of coordination in this matter.
Read less

Formatai

 • Ataskaita

  Puslapių skaičius: 
  188
  Nuorodos Nr.: 
  ef1388
  ISBN: 
  978-92-897-1137-1
  Katalogo Nr.: 
  TJ-01-13-769-EN-C
  DOI: 
  10.2806/49345
  Catalogue info

  Pay in Europe in the 21st century

  The issue of wages has attracted particular attention at European level since the onset of the economic crisis. Changes in economic governance, notably within the European semester, have prompted discussions on wage‑setting mechanisms. While, overall, wage‑bargaining regimes have remained relatively stable over time in many countries, the most substantial changes were seen in Member States facing more difficult economic circumstances. This report provides comparative time series on wage‑bargaining outcomes across the EU Member States and Norway, discussing pay developments against the background of different wage‑bargaining regimes and looks into the link between pay and productivity developments. It also investigates the different systems and levels of minimum wages in Europe at present, carrying out an accounting exercise through a hypothetical scenario of a minimum wage set at 60% of the median national wage (with some alternative scenarios as well for comparison) in order to benchmark and evaluate minimum wage levels and systems in Europe, and to discuss the possibilities and difficulties of coordination in this matter.

  Formatai

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Nuorodos Nr.: 
  ef13881
  Catalogue info

  Darbo užmokestis Europoje XXI amžiuje

  Autorius (-ai): 
  Eurofound
  Nuo ekonomikos krizės pradžios darbo užmokesčio klausimui Europos lygmeniu skiriamas ypatingas dėmesys, o darbo užmokesčio nustatymo mechanizmai yra svarbiausias diskusijų klausimas. Derybų dėl darbo užmokesčio sistemos apskritai beveik nepasikeitė; vis dėlto didžiausi pokyčiai įvyko tose valstybėse narėse, kurios labiausiai nukentėjo nuo ekonomikos nuosmukio. Šioje ataskaitoje pateikiami visų ES valstybių narių ir Norvegijos derybų dėl darbo užmokesčio rezultatų lyginamieji chronologiniai duomenys. Joje pristatoma ir aptariama darbo užmokesčio raida atsižvelgiant į skirtingas derybų dėl darbo užmokesčio sistemas ir nagrinėjamas darbo užmokesčio ir našumo pokyčių ryšys (kalbant apie nominalias ir realias vienetui tenkančias darbo sąnaudas). Ataskaitoje taip pat nagrinėjamas galimas hipotetinės bendros europinės minimalaus darbo užmokesčio politikos poveikis ir nustatomas darbuotojų, kurie patirtų tokios politikos įtaką skirtingose šalyse, skaičius ir rūšys.


  Galima parsisiųsti 25 kalbomis

  Atsisiųsti
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Komentuoti